Veel geslaagden op J.H. Donnerschool

Foto: J.H. Donnerschool

De Glind- Ook voor de jongeren van de J.H. Donnerschool ging de schooltas met de vlag aan de gevel! Blije gezichten bij de 13 Leerlingen, die hun vmbo-diploma haalden,  en bij de 26 leerlingen die  hun mbo 1 diploma hebben behaald. Een geweldig resultaat en een belangrijke erkenning voor deze leerlingen.

Hiermee laat de school zien dat zij een serieuze partner is binnen het onderwijsveld in de regio. Leerlingen uit de regio en soms zelfs uit andere delen van het land komen naar de J.H. Donnerschool om succesvol te zijn. Dankzij de speciale ondersteuning lukt het de leerlingen op deze school wel, wat op andere scholen niet lukte. Hiermee is de school een vangnet voor leerlingen die niet passen in de basisondersteuning van de reguliere scholen.

Ook dit schooljaar hebben alle 13 leerlingen die geslaagd zijn het volledige vmbo- examenprogramma gevolgd. Binnen het profiel Economie en Ondernemen slaagden 4 leerlingen voor de gemengd theoretische leerweg, 8 leerlingen voor de kaderberoepsgerichte leerweg en 1 leerling voor de basisberoepsgerichte leerweg. Én alle geslaagde leerlingen hebben mooie cijfers op hun lijst staan. Dit resultaat is mede te danken een de intensieve samenwerking met de Meerwaarde in Barneveld.

Maar liefst 26 leerlingen rondden dit schooljaar hun Entree-opleiding af en behaalden daarmee hun mbo 1 diploma. Om dit leertraject mogelijk te maken is er al jaren  vanuit de J.H. Donnerschool een intensieve en samenwerking met MBO-Amersfoort. Een Entree-opleiding is een mbo-opleiding waar de leerling leert om basiswerkzaamheden uit te voeren. Na deze opleiding gaat 1 leerling aan het werk, 1 leerling komt in het doelgroepenregister en 24 leerlingen stromen door naar mbo 2 of mbo 3.

De J.H. Donnerschool is een school voor speciaal onderwijs.
Wij verzorgen onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 4-18 jaar die op andere scholen zijn uitgevallen. Wij hebben twee locaties voor basisonderwijs (so) en één voor voortgezet onderwijs (vso). De J.H. Donnerschool is een speciale school die leerlingen helpt te ontdekken wie zij zijn, welke talenten zij bezitten, wat zij nodig hebben en wie zijn kunnen worden.

LEERKRACHTEN
Onze leerkrachten beschikken over veel expertise om de leerlingen met hun specifieke vraag te begeleiden. Binnen onze kleinschalige school hebben wij een klassengrootte van ongeveer 12 leerlingen. In zo’n veilige omgeving moedigen wij leerlingen aan
zich op sociaal emotioneelen leergebied optimaal te ontwikkelen –vanuit hun mogelijkheden en niet vanuit hun beperkingen.

HUISVESTING
Locatie de Glind is gelegen in jeugddorp De Glind, in een prachtige landelijke omgeving. De school maakt graag gebruik van de mogelijkheden die deze omgeving biedt, zoals de kinderboerderij naast de school. Een deel van de leerlingen woont in een woonvorm van dit jeugddorp.

Voor meer informatie:

Directeur bestuurder Dhr. J.J.W. (Jan) Hofman
M: 06-12117207
E: [email protected]
J.H. Donnerschool (so en vso)
Schoonderbekerweg 45
3794 NA De Glind
T: 0342-452044
E: [email protected]

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden