ChristenUnie stelt vragen over energietransitie en de Edese Landbouwsector

Foto: ChristenUnie

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland hebben onlangs een plan gepresenteerd voor een groene investeringsagenda voor Nederland getiteld: NL Next Level. Voor het halen van de klimaatafspraken van Parijs is het volgens de genoemde initiatiefnemers van het rapport cruciaal dat er eerst een Deltaplan Energie & Klimaat komt in Nederland, inclusief concrete projecten en financiering. Het rapport stelt dat er grote kansen liggen voor duurzame ontwikkelingen bij landbouwbedrijven. Omdat het buitengebied van de gemeente Ede rijk is aan landbouwbedrijven en Ede tevens tot de top van de duurzaamste gemeenten wil behoren, willen de raadsleden Peter Jansen en Herko van Beek van het college weten of het kennis genomen heeft van de inhoud van het genoemde rapport en wat haar oordeel er over is. De twee ChristenUnie raadsleden willen tevens weten hoe en in welke mate er in het Edese buitengebied al duurzame energie wordt opgewekt voor meer dan enkel het eigen bedrijf en welke kansen en bedreigingen het college ziet.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden