Gelderland ondersteunt bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen

Gelders gedeputeerde Peter Kerris
Foto: Provincie Gelderland

Provincie Gelderland gaat gemeenten en ondernemers ondersteunen met de aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen. De aanpak helpt ondernemers en gemeenten bij het verbeteren en verduurzamen van bedrijventerreinen.  

Veel duurzame winst te behalen

Gelders gedeputeerde Peter Kerris: ‘Bedrijventerreinen kunnen een stuk duurzamer, gezonder en aantrekkelijker zijn. Ik vind dat belangrijk, een derde van alle Gelderse werknemers werkt op deze locaties. Nergens is zoveel ‘duurzame winst’ te behalen. Te veel steen en weinig groen. Hitte en piekbuien kunnen flink overlast veroorzaken. Bovendien verbruiken bedrijventerreinen veel energie. Er is gelukkig veel ruimte voor verbetering. Zo is er op veel bedrijfsdaken plek voor zonnepanelen. ‘

Wat wil provincie Gelderland bereiken?

Bedrijventerreinen zijn de motor van de Gelderse economie en belangrijk voor het vestigingsklimaat. Er werken een kwart miljoen mensen, 30% van alle banen in Gelderland. Er wordt 40% van het bruto regionaal product verdiend. Het is daarom van belang dat bedrijventerreinen zo zijn ingericht dat bedrijven er goed kunnen ondernemen, nu en in de toekomst. Daarnaast spelen bedrijventerreinen een belangrijke rol in het behalen van doelstellingen ten aanzien veiligheid, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het is voor betrokken partijen niet eenvoudig om deze doelen en kansen om te zetten in concrete resultaten. Daarom gaat provincie Gelderland partners ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.  De provincie helpt om projecten te realiseren en de randvoorwaarden te creëren die nodig zijn voor het door ontwikkelen van bedrijventerreinen. Tot 2023 wordt hiervoor 5,4 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Ondersteuning

De provincie start dit jaar met het ondersteunen van 10 á 20 terreinen waar ondernemers en gemeenten echt aan de slag willen met toekomstbestendigheid of dat al zijn. Sommige trajecten lopen al, neem het Eekterveld. Op het bedrijventerrein in Vaasen wordt nu bezien welke ondersteuning nodig is voor de volgende stap. Het ondersteunen van projecten wordt gecombineerd met een traject om de benodigde kennis te ontwikkelen, te delen en te leren van elkaar. Hiermee wil de provincie ervoor zorgen dat partijen niet telkens het wiel opnieuw hoeven uit te vinden en dat er een basis wordt gelegd voor het toekomstbestendig maken van alle bedrijventerreinen in Gelderland. Hierbij werken wij nauw samen met andere overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. De provincie stelt wel duidelijke voorwaarden voor de ondersteuning. Van bedrijventerreinen wordt verwacht dat ze hun samenwerking en organisatie structureel goed op orde hebben of werken aan het op orde krijgen daarvan.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden