Soep en gesprek in vriendelijk Ede Centrum

Foto: Ria Maliepaard

Nog altijd werk aan de winkel

Door Ria Maliepaard

EDE_ Een groot deel van de inwoners van Ede staat klaar voor een ander. Het percentage vrijwilligers is hoog. Eind februari bood Stichting Aimon verkleumde bezoekers in een tent naast de Oude Kerk in Ede Centrum een warme kop kippen- of harirasoep aan en vroeg voorbijgangers wat er goed gaat of gemist wordt.

Akil Ben Messaoud, Bob Molier en Mamoun Loukili, bestuursleden van de Stichting Aimon, zijn bruggenbouwers en hebben contacten tot in de haarvaten van de samenleving. Molier: “We zetten onze  ervaring en een groot maatschappelijk netwerk in om hulpverlening en kwetsbare inwoners bij elkaar te brengen. Ook stimuleren we diverse groepen om met elkaar in gesprek te gaan om samen in actie te komen.” Dat kan bijvoorbeeld via de vele, bestaande mooie (buurt)initiatieven. Ook heeft Aimon ideeën om dit te stimuleren en aan te vullen waar nodig.

Uit de gesprekken in het centrum blijkt dat men over het algemeen Ede een prettige en vriendelijke stad vindt. Een 80-jarige dame eet smakelijk haar soep: “Ik woon sinds kort in Ede, om dichterbij mijn dochter te zijn. Dat is prettig als je ouder wordt. Iedereen is behulpzaam. Maar niet iedereen heeft zoveel geluk.” En ja, er zijn inderdaad ook zorgen. Iemand merkt op dat mensen te vaak óver elkaar praten en niet altijd mét elkaar. En velen noemen het lastig dat juist de mensen die hard hulp nodig hebben niet altijd in beeld komen. Het is ook ingewikkeld om mensen te bereiken die zich afzetten tegen de maatschappij.

Vervolg
Aimon nodigt nog dit voorjaar diverse partijen uit om samen te onderzoeken waar zij samen zaken kunnen oppakken om bij te dragen aan een steeds mooiere, écht inclusieve Edese samenleving. Ben Messaoud:  “We willen graag dat álle mensen zich hier thuis voelen, zodat iedereen kan participeren.  En zodat iedereen zich veilig voelt. Maar hoe doen we dat? Dat willen we graag in beeld brengen.” Ook is het belangrijk om jongeren voldoende perspectief te bieden, zodat zij voelen dat zij in deze samenleving thuis horen. ‘Toverwoorden’ zijn hierbij respect, vertrouwen, acceptatie en niet de minste: de dialoog.

Meedenken of doen?
Neemt u voor meer informatie, vragen of ideeën graag contact op met op met Bob Molier, e-mail [email protected]. Zie ook www.aimon.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden