Commissie aan de slag met plan leefgebied wolf

Foto: pixabay.com/nl/wolf-roofdier-jager-canis-lupus

Dierhouders, gemeenten en terreinbeheerders kunnen aan de slag met het opstellen van een plan om in het leefgebied van de wolf schade te voorkomen.  Daarvoor hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland vandaag de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland ingesteld. Daarnaast benoemen GS oud-staatssecretaris Pieter van Geel als voorzitter van de commissie.

Dit voorjaar bleek dat de wolf zich in Gelderland heeft gevestigd. Schapenhouders en geiten houders hebben vervolgens het initiatief genomen om een plan te gaan maken om schade door wolven zoveel mogelijk te beperken. In Gelderland is gekozen voor het oprichten van een gebiedscommissie in het leefgebied van de wolf. In die commissie zitten alle direct belanghebbenden, zoals schapen- en geiten houders, schaapherders en terreineigenaren (particulier grondbezitters, terrein beherende organisaties en gemeenten). De provincie Gelderland steunt de commissie en benoemt de voorzitter, maar de commissie bepaalt zelf hoe ze te werk wil gaan.

Mens en wolf

De provincie Gelderland vindt het belangrijk dat er een commissie komt. Dat vergroot de kans dat er een gezamenlijk gebiedsplan komt, dat kan rekenen op steun van iedereen in het gebied. En dat is nodig om mens en wolf naast elkaar te kunnen laten leven. Gedeputeerde Peter Drenth: “De commissie is heel belangrijk voor draagvlak in het gebied. Samenleven met de wolf vraagt om goede afspraken. We beschermen als provincie de wolf, maar ook de schapen en de geiten.”

Maatregelen tegen schade door wolven

Op de Veluwe zitten op dit moment in twee gebieden wolven. Op de Noord-Veluwe is dat een paartje. Zowel de Noord-Veluwe als de Midden-Veluwe vallen binnen het leefgebied van de wolf. De provincie Gelderland, die verantwoordelijk is voor de aanwijzing van het leefgebied, heeft eind maart de grenzen van het gebied bepaald. Op basis van het gebiedsplan kan de provincie gevraagd worden om een bijdrage te leveren aan preventieve maatregelen waarmee dierhouders hun dieren kunnen beschermen. De provincie vergoedt daarnaast de komende drie jaar alle schade door wolven.

Bijeenkomsten

De commissie heeft al aangegeven zo snel mogelijk een bijeenkomst te willen organiseren voor schapen- en geiten houders. De dierhouders kunnen dan meepraten over hoe het gebiedsplan er volgens hen uit moet gaan zien.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden