Gemeente Ede, Domus+ Batelaar en buurtvertegenwoordiging tekenen overeenkomst

Locatie Lunteren
Foto: Ede.nieuws.nl

Vandaag tekenden burgemeester Verhulst, Domus+ Batelaar en een vertegenwoordiging van de buurt een overeenkomst met afspraken over het terugdringen van de ervaren overlast van Domus+ Batelaar.

Deze overeenkomst is de basis voor een nieuwe start met elkaar, waarbij het gezamenlijk prettig wonen in de buurt met rust, veiligheid en woongenot voor alle partijen voorop staat.

Overeenkomst

De afgelopen maanden is er door de partijen gewerkt aan betere afspraken hoe Domus+ Batelaar en de omwonenden in de wijk kunnen wonen als een goede buur. De gemeente Ede heeft hierbij als onafhankelijke partij met het Leger des Heils en de buurt gesprekken gevoerd. Een vorm van mediation was hierin faciliterend om te bouwen aan vertrouwen over en weer. In de overeenkomst die vandaag getekend is, worden de gemaakte afspraken verwoord.

Partijen zien de overeenkomst als een nieuwe start. Burgemeester René Verhulst: “Vreedzaam met elkaar leven is de wens van de buurt en het Leger des Heils en velen hebben uitgesproken daar naar te streven en wensen dat de bewoners van Domus+ Batelaar ook toe. We zijn er nog niet, maar ik hoop met deze overeenkomst afspraken te maken met alle partijen waardoor deze wens ook waarheid kan worden.”

Rust, veiligheid en woongenot

Adriaan Koppens is als vertegenwoordiger van de buurt tevreden met het gelopen proces: ”Na bijna 4 jaar met Domus+ in gesprek te zijn geweest zijn er dan nu concrete afspraken gemaakt die moeten leiden dat de overlast bij ons in de buurt wordt teruggebracht en het woongenot, de veiligheid en vooral ook de rust er weer is. De eerste stap is met deze overeenkomst gezet en vol spanning wachten wij dan ook de resultaten af.”

Esther de Rooij, clustermanager in Ede van het Leger des Heils, sluit hierbij aan: “We hebben de afgelopen periode op een prettige manier met elkaar gesproken en de afspraken zijn vernieuwd en aangepast. We hopen dat onze buren en onze bewoners, mede dankzij de afspraken, prettig kunnen samenleven.

De gemaakte afspraken worden periodiek geëvalueerd en bewaakt.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden