Maatregelen tegen het Coronavirus in Nationale Park De Hoge Veluwe

Paviljoen Park De Hoge Veluwe 21 juni 2019
Foto: Chris Ouboter

Het Nationale Park De Hoge Veluwe voert een subsidieonafhankelijke exploitatie. Het overgrote deel van onze inkomsten is als gevolg van Covid-19 weggevallen. Om de komende maanden aan onze betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen, zo lang als mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen en het hoogst noodzakelijke beheer te kunnen blijven uitvoeren, heeft het Park drastische maatregelen moeten nemen om kosten te temporiseren en waar mogelijk te minimaliseren of te vermijden. Onderstaande maatregelen 1 en 4 zijn daar een voorbeeld van.

Verreweg de meeste bezoekers reageren positief en begripvol op onze maatregelen en op de beperkte openstelling. Ook gedragen zij zich voorbeeldig en nemen zij de veiligheidsregels van de overheden goed in acht. Wij willen hen daarvoor hartelijk bedanken. Het Park zal voor u openblijven zolang dat financieel haalbaar en van overheidswege toegestaan is.

Voor de bezoekers die middels brieven, e-mails en berichten op social media en bij onze medewerkers klagen over de aangepaste openingstijden en het afsluiten van de entree Schaarsbergen hebben wij een duidelijke boodschap. Zij die het niet kunnen laten om onze medewerkers daarmee te belasten zullen geen toegang meer krijgen tot het Park of uit het Park worden verwijderd.

Maatregelen tegen het Coronavirus per 24 maart 2020

  1. Het Park blijft via de entrees Hoenderloo en Otterlo zo lang als mogelijk beperkt open voor bezoekers. Openingstijden: 09:00  – 17:00 uur. Er is geen avondopenstelling.
  2. Via de webshop kunnen alleen nog Beschermerkaarten worden besteld. Er wordt geen contant geld meer geaccepteerd. Bezoekers kunnen wel pinnen.
  3. Eenieder wordt verzocht om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
  4. De ingang Schaarsbergen, het Parkrestaurant, de Parkwinkel, de speeltuin, het Museonder, Jachthuis Sint Hubertus, de Theekoepel en de camping blijven tot nader order dicht. Dit geldt ook voor het Kröller-Müller Museum en de beeldentuin.
  5. Er worden geen fietsen meer verhuurd. De gratis Witte Fietsen blijven wel in gebruik.
  6. Het toiletgebouw op het Marchantplein en de toiletgroep bij Jachthuis Sint Hubertus blijven toegankelijk.
  7. Alle publieksactiviteiten, evenementen, excursies en rondleidingen zijn tot en met december 2020 geannuleerd.
  8. Zolang alle publieksvoorzieningen gesloten zijn, blijft de entreeprijs met 50% verlaagd. Dit geldt niet voor auto’s, paarden en parkeren.
  9. Voor vragen over het Coronavirus verwijzen wij naar de informatie van het RIVM www.rivm.nl

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden