Sperwer op enkele meters..!

Foto: Chris Ouboter

Terwijl ik naar het balkon ga om de camera op de voedertafel te richten voor de appelvinken zit er ineens op enkele meters van mij vandaan een sperwer. De vogel bleef rustig zitten en deed na een kwartier tevergeefs een aanval richting wat sijsjes.

Michael de Vries

Sperwers

Opvallend is de gele iris, net als de fijn gebandeerde borst en de dunne maar krachtige, gele poten. Sperwers hebben stompe vleugels met een relatief groot oppervlak. De vleugels zijn veel breder dan van valken, waarvoor ze vaak worden aangezien.

Opvallend is het grote verschil in formaat tussen mannetje en vrouwtje. Vrouwtjes zijn groter en zwaarder dan mannetjes en jagen op grotere prooien dan mannetjes. De lengte van kop tot staart varieert van 28 tot 38 centimeter.

De sperwer is in Nederland geen zeldzame vogel meer. Tussen 1965-1970 was het nog een uiterst schaarse broedvogel van bosgebieden op de zandgronden. Daarna volgde een geleidelijk herstel. In de oorspronkelijke broedgebieden nam het aantal toe en er volgde een uitbreiding van het broedareaal naar de laaggelegen gebieden in Nederland. De sperwer broedt nu zelfs al in grote steden. Rond 1990 werd een niveau bereikt dat daarna (in ieder geval tot 2007) niet opvallend hoger of lager werd. Het aantal broedparen rond 2000 in Nederland wordt geschat op 4000 tot 5000 paar.

Bron tekst Wikipedia

Filmpje van Michael de Vries

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden