Preek van de Leek Dienst

Op zondagmiddag 15 april wordt in de Noorderkerk een zogenaamde ‘Preek-van-de-Leek-dienst’ gehouden.

In zo’n dienst krijgen niet-predikanten het woord. Aan hen wordt gevraagd hun licht te laten schijnen over een onderwerp dat hun aan het hart gaat. Zij worden uitgedaagd om in een preek een verbinding te leggen met hun onderwerp en een Bijbelgedeelte dat ze zelf hebben uitgekozen.

De Preek-van-de-Leek-diensten zijn in 2008 in Amsterdam voor het eerst georganiseerd. Er werd niet alleen gepreekt, maar ook gezongen, gelezen, gebeden en gecollecteerd. De bezoekers varieerden van studenten die voor het eerst een kerk binnenliepen, mensen die er na jaren weer eens zitting namen, tot vaste kerkgangers.

In de daarop volgende jaren vonden dit soort diensten op meerder plekken in ons land plaats. En nu dus ook in Ede. De leek in Ede is de burgemeester, de heer René Verhulst. Hij zal op zijn wijze laten zien dat preken iets anders is dan zomaar spreken en dat een kerk een plek is die maant tot bezinning.

Naast de woorden van onze burgemeester is er ook prachtige muziek op de vleugel te horen. De pianist deze zondag is Erik Onnink. Er is een collecte voor het inloopcentrum Meet-Inn te Ede.

De plek van samenkomst is de Noorderkerk, Amsterdamseweg 9, Ede. Aanvang 15.30 uur, de kerk is open om 15.00 uur.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden