CNS Basisschool De Vlinderboom groeit met ruim 40% in twee jaar tijd

Twee jaar geleden zaten er 120 leerlingen op CNS Basisschool De Vlinderboom. Na de zomervakantie zijn dat er ruim 170.

De kenmerkende insteek van ontdekkend leren waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt op de belevingswereld en de nieuwsgierigheid van kinderen spreekt veel ouders en kinderen aan. Onderdeel van het ontdekkend leren is het Laatste Schooldag Feest op 6 juli dat dit jaar het thema Annie MG Schmidt heeft.

Vanwege de groei gaat De Vlinderboom na de zomervakantie van zes naar zeven klassen. De ouders waarderen dat De Vlinderboom anders naar onderwijs kijkt dan andere scholen. Het kind en zijn talenten staan centraal. De leerkrachten gaan uit van de nieuwsgierigheid en de verwondering van kinderen. Ze dagen ze uit tot onderzoeken, tot ontdekken en het zelf vinden van antwoorden. Vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst.

Onderzoekend leren

Door aan de slag te gaan met thema’s leren kinderen vragen te formuleren, antwoorden en oplossingen te bedenken, verbanden te leggen en nieuwe kennis toe te passen. Het gebouw, schoolplein en Spinozaspeelpark bieden leer- en doeplekken voor onderzoeks- en ontdekactiviteiten. Daarnaast wordt ouders de ruimte geboden om bij te dragen aan het onderwijs.

Laatste Schooldag Feest

Zowel de nieuwe leerlingen als alle andere leerlingen leven in deze periode, tijdens het einde van het schooljaar, toe naar het Laatste Schooldag Feest (LSF) op donderdag 6 juli. Uiteraard heeft het LSF een thema. De laatste twee schoolweken staan in het teken van Annie MG Schmidt. De hele school werkt hieraan mee. Tijdens het LSF komen alle kinderen, maar ook alle leerkrachten en helpende ouders verkleed naar school, passend bij het thema zoals Pluk, Otje en Floddertje.

Appende Opaatje en Omaatje

Groep 8 voert een helemaal zelfgemaakt toneelstuk op, dat gebaseerd is op “Spiegeltje Rondreis” waarin opaatje en omaatje in vier scenes in de bijzondere spiegel kijken naar het kattenkwaad van hun kleinkinderen. De kinderen worden het echter zát dat opaatje en omaatje alles naar hun ouders ‘appen’… Daarna ontvouwt zich een wonderlijk verhaal met landen, volksliederen en vlaggen van over heel de wereld. Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 zullen in heterogene groepjes spelletjes en opdrachten doen, om het verhaal af te kunnen maken. Er wordt gezamenlijk op het plein gegeten en aan het eind van de middag wordt het toneelstuk van groep 8 voortgezet en afgesloten met een prachtige dans.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden