Wethouder tevreden met tweede Collectief Particulier Opdrachtgeverschap op de kazerneterreinen

De gemeente Ede en de Vereniging CPO Collectief Pleister Oord hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van 12 koopwoningen, waarvan 8 starterswoningen. Daarmee kan het collectief snel starten met de bouw van hun woningen op de Simon Stevinkazerne.

CPO Pleisteroord is daarmee het tweede particulieren initiatief dat op de kazerneterreinen een plek heeft gekregen. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is het gezamenlijk ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van woningen.

Met het tekenen van de koopovereenkomst voor Pleisteroord is de herontwikkeling van de kazerneterreinen weer een stap verder. Het is het tweede collectieve project, cpo Boddegat start direct na de zomervakantie met de bouw van hun 12 woningen op de Elias Beeckmankazerne.

Wethouder Johan Weijland: “Ik vind het leuk als mensen samen de handen ineen slaan om zoiets te gaan ontwikkelen. Ik weet dat dit soort processen best lang duren, en dat kan wel eens ingewikkeld zijn. Maar als het dan eenmaal lukt en je het plan rond krijgt met z’n allen, dan is dat ook extra mooi. Deze groep mensen heeft een mooi plan ontwikkeld dat perfect past op de kazerneterreinen.”

Betaalbaar en duurzaam

Het plan van Vereniging CPO Collectief Pleister Oord bestaat uit 12 woningen. Hiervan zijn 8 woningen ontwikkeld in de categorie sociale koop. De hoekwoningen van het plan vallen hierbuiten. Er komen 12 woningen in twee rijen, qua architectuur en detaillering passend binnen het hoge ambitieniveau van de kazerneterreinen. De vereniging hecht ook grote waarde aan duurzaamheid. Ze willen energieneutrale woningen realiseren, door enerzijds goed geïsoleerde huizen te bouwen en anderzijds de benodigde energie zo duurzaam mogelijk op te wekken. Hiervoor worden de huizen onder andere aangesloten op het Warmtenet.

CPO Pleister Oord is trots dat ze betaalbaar én duurzaam kan combineren. ‘Duurzaam hoeft niet duurder te zijn, en levert ons zelfs comfort en lagere maandlasten op! We zijn blij dat de gemeente ons deze kans heeft gegund. Daarnaast zijn we de provincie Gelderland dankbaar voor hun steun in het voortraject, een ingewikkelde fase, zoals de wethouder ook duidelijk maakte. Uiteindelijk levert dit ons een heel mooi thuis op. Niet alleen vanwege het feit dat we zelf onze keuzes kunnen maken, maar vooral ook vanwege de steengoede relaties die we nu al met onze buren hebben.’

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden