Groei woningvoorraad Woonstede schiet ernstig tekort

Foto: Ede.nieuws.nl

Naar aanleiding van een adviesaanvraag van Woonstede heeft de “Huurdersbond Ede en omgeving” de ontwikkeling van de woningvoorraad over de afgelopen jaren op een rijtje gezet.

Uitgangspunt van de Bond is dat deze voorraad tenminste mee moet groeien met de bevolkingsgroei van Ede: 0,8% per jaar. De feitelijke groei is over de laatste jaren is ieder jaar te weinig geweest om die groei bij te houden. Bij elkaar opgeteld komen we tot een tekort van bijna 500 woningen. Ons beeld is dat de nieuwbouw weliswaar redelijk op peil is geweest maar dat door sloop en verkoop de totale voorraad onder de maat is gebleven.

Wij vinden verder dat de huisvesting van vluchtelingen (hoe goed op zich ook) niet structureel ten koste mag gaan van de reguliere woningzoekenden in de sociale sector. De inschatting is dat hierdoor tenminste 200 woningen aan de reguliere beschikbaarheid zijn onttrokken.

Wij bepleiten om de opgelopen achterstand in de komende vijf jaar in te halen. Het concept-Bod van Woonstede op de Woonvisie van de gemeente Ede vinden wij daarvoor volstrekt onvoldoende.

De wachttijden voor een sociale woning via Huiswaarts zijn weliswaar enigszins gedaald (van gemiddeld 6 naar 4 jaar) maar uit bovenstaande cijfers blijkt dat dat beslist niet het gevolg is van voldoende groei van de woningvoorraad. De verklaring is eerder dat de extreem lage rente momenteel kopen heel aantrekkelijk maakt en dat daardoor de vraag naar huur tijdelijk enigszins is getemperd. Bij een stijgende rente of bij verruiming van de toelating tot de sociale huur kan die trend zeer snel omslaan.

Lezersnieuws Wim Kok.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden