Extra aandacht op school na geweld

Foto: Gemeente

Politie, leerplicht en basisscholen in de regio West Veluwe Vallei gaan nog beter samenwerken om kinderen die thuis geweld meemaken te ondersteunen. Deze nieuwe werkwijze, die ‘Handle with Care’ heet zorgt ervoor dat informatie vanuit de verschillende partijen eerder en beter gedeeld wordt in het belang van het kind.  

De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk en Scherpenzeel (regio West Veluwe Vallei) gaan als eerste regio in Nederland starten met deze methode. 131 scholen hebben zich aangesloten bij de werkwijze Handle With Care. Een mooi resultaat waarmee we in de toekomst veel kinderen beter kunnen ondersteunen als zij in aanraking zijn gekomen met geweld.

Handle with care

De politie geeft na een incident met geweld aan de leerplichtambtenaar en school door dát er iets is gebeurd, zonder te vertellen wát er is gebeurd. Leerkrachten kunnen hun leerlingen zo beter steunen, bijvoorbeeld door niet bestraffend te reageren op huiswerk dat niet af is of met wat extra aandacht. Zo voelt het kind zich gehoord en gezien. Kinderen die thuis geweld meemaken, hebben vaak last van angst en stress en voelen zich alleen met hun ervaringen. Ze gaan de volgende dag gewoon naar school. Nu weten leerkrachten vaak niet dat het kind recent thuis geweld heeft meegemaakt.

Het is heel erg belangrijk dat kinderen bij huiselijk geweld snel steun krijgen. Leerkrachten kunnen die steun sneller bieden voor hun leerlingen, wanneer scholen meedoen met “Handle with Care”. Wij zijn daarom als gemeente blij dat alle 31 scholen in de gemeente Barneveld meedoen met dit project.”, aldus wethouder Didi Dorrestijn-Taal.

Onderzoek

Handle with Care is een initiatief van Augeo Foundation. Augeo-directeur Mariëlle Dekker: “Uit onderzoek blijkt dat snelle steun voor kinderen die huiselijk geweld meemaken cruciaal is. Veel kinderen krijgen posttraumatische stressklachten. School is voor deze kinderen een extra belangrijke, veilige plek. Als ze daar steun ervaren, kan dat hun veerkracht versterken en de schade van geweld helpen beperken.”

Geweld hoort nergens thuis

Handle with Care maakt deel uit van het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden