Pierre Ronden ontvangt medaille van verdienste

Foto: Ede.nieuws.nl

De heer P.J. Ronden uit Groesbeek heeft op vrijdag 27 november 2020 de medaille van verdienste van de gemeente Ede ontvangen. Burgemeester René Verhulst reikte de medaille uit in de Raadzaal.

Het gemeentebestuur van Ede heeft deze gemeentelijke onderscheiding aan Pierre Ronden toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid voor zijn inzet voor het behoud van het kruidenierswinkeltje van Lammert van de Bospoort.

Op 26 januari 2000 is de stichting ’t Winkeltje Lammert van de Bospoort opgericht. Pierre werd door het eerste stichtingsbestuur aangesteld als restaurateur en later ook als beheerder.

Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van het authentieke winkeltje Lammert aan de Bospoort. Het kruidenierswinkeltje is een pareltje in de Bospoort en weerspiegelt een stuk culturele geschiedenis van de regio. Zowel inwoners als recreanten bezoeken het historische winkeltje om snoepjes of kruiden te kopen of om het winkeltje en woonhuis te bekijken. Men put inspiratie uit deze geschiedenis en leert van de toenmalige leef- en woonomstandigheden.

Pierre Ronden heeft zich jarenlang op intensieve wijze ingezet voor het behoud van een stukje cultureel erfgoed in Ede, waarvan zowel de inwoners als de recreanten kunnen genieten.

Gemeentelijke onderscheidingen

De verordening Gemeentelijke Onderscheidingen Ede geeft het college van burgemeester en wethouders van Ede de mogelijkheid de medaille van verdienste van de gemeente Ede toe te kennen. Dat gebeurt dan als blijk van grote waardering en erkentelijkheid zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen en organisaties.

Personen die in vrijwillig verband bijzondere verdiensten hebben gehad voor de Edese gemeenschap of op enig terrein van het maatschappelijk leven blijk hebben gegeven van bijzondere burgerzin of een belangrijke prestatie hebben verricht op cultureel, sportief of enig ander gebied komen in aanmerking voor de medaille.

Het college van burgemeester en wethouders beslist over de toekenning van deze gemeentelijke onderscheiding op voordracht van de burgemeester, nadat de adviescommissie gemeentelijke onderscheidingen is gehoord.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden