Ondermijning Gelderland in kaart gebracht

Foto: Ede.nieuws.nl

Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland, RIEC, heeft bij 51 Gelderse gemeenten het fenomeen ondermijning in beeld gebracht. Daarmee is inzichtelijker geworden waar en hoe deze criminaliteit plaatsvindt. Provincie Gelderland, gemeenten en andere overheidsinstanties kunnen nu beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Het overheidsorgaan RIEC analyseert gegevens over verborgen criminaliteit, zoals witwassen en ondermijning. In opdracht van provincie Gelderland heeft de dienst hier onderzoek naar gedaan. Er is informatie beschikbaar gekomen over onder meer drugshandel, witwassen, mensenhandel, (zorg)fraude en vrijplaatsen. Elke gemeente heeft van het RIEC het lokale beeld ontvangen. Ook lokaal bestuur heeft om deze informatie gevraagd.

Daarnaast ziet het RIEC zogeheten witte vlekken. Fenomenen of locaties waar weinig zicht op is: het buitengebied, bedrijfsterreinen, synthetische drugs, vakantieparken en woonwagencentra en milieucriminaliteit. Het RIEC adviseert meer te controleren, informatie uit te wisselen en meer gebruik te maken van de mogelijkheden die de APV en de wet Bibob bieden.

Gedeputeerde Peter van ’t Hoog: ”De aanpak van ondermijning is een belangrijk, Gelders speerpunt. Deze RIEC-informatie geeft ons een nog gedetailleerder beeld. Het is goed om dat te weten, zodat we kunnen meedenken met onze gemeentelijke partners.”

Het RIEC geeft enkele indicaties waarom deze misstanden kunnen plaatsvinden. Een ons-kent-ons cultuur die hier en daar voorkomt maakt dat gemeenten kwetsbaar zijn voor beïnvloeding. Agrarische leegstand kan benut worden voor illegale praktijken. En het uitgestrekte Gelders buitengebied geeft mogelijkheden tot onzichtbare criminaliteit. Tenslotte kampen grote steden met witwassen en vastgoedproblematiek.

Nijmegen is de grootste stad van Gelderland. Burgemeester Hubert Bruls: “Ondermijning is een zorgwekkend fenomeen.
Overheden moeten er alles aan doen om dit te bestrijden. Het onderzoekt helpt gemeenten erbij hun taken op dit gebied nog beter op te pakken.”

Hoofd RIEC Albert Bootsma: “Criminelen misbruiken onze maatschappij en ontwrichten de samenleving. Ook de afgelopen dagen zagen we daarvan de symptomen. Om ondermijnende criminaliteit effectief aan te pakken moeten we als overheid én maatschappij onze ogen en oren openhouden, informatie delen en goed samenwerken. Als RIEC werken we aan een steeds beter zicht op georganiseerde criminaliteit en aan een steeds betere samenwerking.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden