College stemt in met de ontwerpverklaring van een zonneveld bij voormalig landgoed Nergena

Foto: Gemeente

Op 1 april 2019 is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor de realisatie van een zonneveld aan de Dijkgraaf in Bennekom.

Dit zonneveld ligt nabij het voormalige landgoed Nergena. Het zonneveld heeft een netto-oppervlakte van circa 8,3 hectare (zonnepanelen met toebehoren en onderhoudspaden) en een bruto-oppervlakte van circa 10,4 hectare (netto-oppervlakte + landschappelijke inpassing).Het project is in strijd met het bestemmingsplan, omdat een zonneveld op gronden met een agrarische bestemming niet is toegestaan.

Een omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als met een buitenplanse afwijking wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Dit wordt ook wel een project-afwijkingsbesluit genoemd. Bij deze aanvraag wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd. Dit betekent dat eerst een ontwerp-omgevingsvergunning voor zes weken ter inzage moet worden gelegd. Hoewel het college van B en W het bevoegd gezag is, is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de gemeenteraad vereist. Als de gemeenteraad weigert om een vvgb af te geven, dan moet het college de vergunning weigeren. Deze vvgb is zowel bij de ontwerp-omgevingsvergunning als bij de definitieve omgevingsvergunning vereist.

Het plan voldoet aan de ‘Wind- en zonnewijzer’ en geeft bovendien in voldoende mate invulling aan de voorwaarden die in het besluit op het principeverzoek zijn gesteld. Op 9 januari 2020 zal de raad de aanvraag behandelen.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden