Ede breidt omgevingsvergunningverlening voor bouwprojecten uit

Foto: Ede.nieuws.nl

De gemeente Ede gaat de omgevingsvergunningverlening voor bouwprojecten verder uitbreiden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Natuur inclusief en klimaatneutraal bouwen is hierbij een voorwaarde. De vergunningverlening voor grotere projecten was tot stilstand gekomen na de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in mei jl. Die bepaalde dat plannen geen extra stikstofneerslag mogen veroorzaken die nadelig is voor Natura2000 gebieden.

Welke projecten?

De gemeente besloot in september dat voor het bouwen van één woning, het ver- en uitbouwen van een woning, het ver- en uitbouwen van niet-agrarische utiliteitsgebouwen en het realiseren van ‘bouwwerken geen gebouw zijnde’ weer omgevingsvergunningen worden verleend. De gemeente voegt daar nu projecten aan toe die in de bouwfase een zeer beperkte stikstofneerslag veroorzaken, maar dat in de gebruiksfase niet doen. Van de initiatiefnemer wordt wel een extra inspanning verwacht om klimaatneutraal en natuurinclusief te ontwerpen en te bouwen. Bovendien moet er een onherroepelijk bestemmingsplan voor het plan zijn.

Verantwoord

Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,We vinden dit verantwoord omdat het bij deze projecten om zeer beperkte en tijdelijke stikstofneerslag gaat die qua ecologisch effect verwaarloosbaar is ten opzichte van andere stikstofbronnen. Bovendien willen we met extra voorwaarden voor woningbouw ervoor zorgen dat klimaatneutraal en natuurinclusief bouwen de norm wordt in Ede. Verbeteren van de biodiversiteit staat voor ons voorop.’’

Flink geraakt

De gemeente Ede wordt flink geraakt door de stikstofproblematiek. Het grootste deel van onze stad en dorpen ligt binnen 3 kilometer van het Natura2000 gebied de Veluwe, of het Binnenveld. Ook veel van onze boeren hebben hun bedrijf in deze zone. Daarom kiest Ede voor een actieve aanpak van de stikstofproblematiek.

Natuurherstel

De komende maanden onderzoekt de gemeente welke concrete maatregelen genomen kunnen worden om de biodiversiteit te verbeteren en welke bronmaatregelen we het beste kunnen nemen om de uitstoot van stikstofverbindingen te verminderen. Dit doet Ede in nauwe samenwerking met de provincie, regio Foodvalley en andere betrokkenen.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden