Zonnepark Nergena voorloper op het gebied van biodiversiteit

Zonnepark-Nergena-visualisatie
Foto: Zonnepark-Nergena-visualisatie

De gemeenteraad van Ede neemt binnenkort een beslissing over de komst van Zonnepark Nergena in het Binnenveld.

Het park levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame energieproductie in de gemeente. Daarnaast besteedt ontwikkelaar LC Energy veel aandacht aan landschap en biodiversiteit.

Bedreigde planten

LC Energy, de ontwikkelaar van Nergena, heeft de plannen voor het zonnepark met veel zorg voor landschappelijke inpassing en natuur gemaakt. Belangrijke historische lijnen komen terug in het beschermde landschap in het Binnenveld. Projectleider Friso Huizinga van LC Energy vertelt dat het zonnepark onder andere een project wordt van Stichting Levend Archief. ,,Deze stichting zet zich in voor behoud van verscheidenheid aan planten. Op dit moment worden 500 van de 1500 soorten bedreigd. Zonnepark Nergena biedt de mogelijkheid bedreigde soorten in te zaaien.’’

Vogels en insecten

Het zonnepark Nergena is gesitueerd op grond van Wageningen University & Research (WUR). Daarmee is het een ideale locatie om onderzoek rondom zonneparken te doen. De WUR gaat er onderzoek doen naar fauna en bodemleven. Dierenecoloog Alex Schotman voert het onderzoek uit. ,,Op veel landbouwgronden leven geen vogels meer. Ze hebben er als broedvogel niks te zoeken. Er is geen goed voedsel, geen schuilplaats en geen nestgebied. Dat kan een zonnepark allemaal wel bieden, mits goed ingericht en beheerd. Wij denken bovendien dat je een zonnepark aantrekkelijk kan maken voor vogels die vroeger veel voorkwamen in het boerenland, zoals de patrijs, door een kruidenrijk en bloemrijk mengsel te laten groeien. Om dit te onderzoeken rusten we de patrijzen, die veel in de proefvelden van de WUR leven, uit met een zender. We kunnen ze permanent volgen om te zien waar ze graag verblijven. Daarnaast zullen we in de periode tussen april en juni een keer of zes, zeven het veld ingaan om te kijken hoe de vogelstand is op en in de omgeving van het zonnepark. Om te kijken hoe het met de insectenstand gaat, maken we drie of vier keer per jaar, in het voorjaar, zomer en najaar, een opname van de soorten en in welke hoeveelheid ze aanwezig zijn. Onze wens is om ook de effecten op de bodemkwaliteit te meten. Mijn verwachting is dat je zonneparken op zo’n manier kunt ontwerpen, dat het geen probleem oplevert voor de bodemkwaliteit. Dit kunnen we onderzoeken door variatie aan te brengen in de opstelling van de panelen. We zijn nog op zoek naar extra financiering om meer onderzoek mogelijk te maken.”

Historische lijnen

De Edese Wethouder Lex Hoefsloot, verantwoordelijk voor energietransitie, hoopt dat de gemeenteraad zal instemmen met de plannen zoals ze er nu liggen. ,,Ik denk persoonlijk niet dat we een mooier project dan dit gaan krijgen binnen de gemeente. Het park met zonnepanelen wordt mooi ingepast in het landschap en de historische lijnen komen terug en zijn goed zichtbaar. Met de natuur en het dierenleven wordt voldoende rekening gehouden. Er komt voldoende ruimte tussen de panelen. Over biodiversiteit is nagedacht en er is een goede afweging gemaakt.” Hoefsloot is blij dat Ede een bijdrage kan leveren aan onderzoek naar het leven van vogels en insecten bij het zonnepark. ,,Dat is niet alleen belangrijk voor ons, maar voor het hele land. Dankzij onderzoek weten we over vijf jaar beter hoe we de parken kunnen inrichten.”

Participeren

Behalve natuur en historie is er nog een reden dat Hoefsloot het zonnepark graag ziet komen. ,,Ede wil energieneutraal zijn in 2050. We hebben daar een routekaart voor gemaakt. We moeten zuiniger omgaan met energie. Daarnaast moeten we meer energie duurzaam opwekken. Met name elektriciteit, met zonnepanelen en windmolens. Uiteraard beginnen we bij de daken. We kunnen in Ede in totaal 158 hectare daken vol leggen met zonnepanelen. Dat is veel. Maar nog lang niet voldoende om te voldoen aan de energiebehoefte. Daar zijn ook zonnevelden voor nodig. De gemeente heeft vastgesteld dat er 4 windmolens en 50 hectare aan zonneparken voor 2022 moeten worden gerealiseerd. Dit park levert een mooie bijdrage aan die doelstellingen. We moeten nu echt stappen gaan zetten. Stilstaan is geen optie.” Behalve duurzame energie, hebben Edenaren ook op een andere manier baat bij de komst van Nergena. Ze kunnen financieel participeren in het project. En dat levert een stuk meer op dan een spaarrekening.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden