Plan open sportpark de peppel weer een stap verder

Foto: Gemeente Ede

Wethouder Peter de Pater neemt visie in ontvangst

Enthousiast nam Wethouder Peter de Pater dinsdagavond 2 juli bij Wielervereniging Ede de visie voor Open Sportpark de Peppel in ontvangst. De visie is tot stand gekomen in overleg met gebruikers en omwonenden van het sportpark.

Met het Open Sportpark willen we meer samenwerking tussen de “bewoners” van het sportpark tot stand te brengen, meer mensen naar het sportpark te trekken en in beweging te krijgen. De provincie Gelderland en gemeente Ede hebben hier geld voor vrijgemaakt. Het proces is begeleid door Bureau Sport en Ruimte.

Een open of vitaal Sportpark kenmerkt zich door vermenging van functies, ruimtelijke integratie, een goede en sportieve maatschappelijke benutting, openheid van het gebied en bestuurlijke vitaliteit.

 

In de visie staat een aantal zaken die in de komende tijd verder worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld het verbeteren van de onderlinge samenwerking, o.a. op het gebied van profilering, communicatie en programmering en het creëren van een veilige infrastructuur en route. Verder het toevoegen van een openbaar sportveld en Urban Sports en invulling geven aan de wens voor een Athletic Nature Track in combinatie met het versterken van de entree tot het Sportpark en de zichtbaarheid, de Koekeltse Boslaan. Daarnaast wordt een sportparkcoach geworven voor het begeleiden van de uitvoering van het plan.

 

In de komende maanden gaan we de visie uitwerken in concrete plannen. Dat doen we samen met de gebruikers van het sportpark en de omwonenden. We willen deze plannen eind van het jaar gereed hebben.

 

Wethouder Peter de Pater had nog een cadeautje voor de werkgroepleden. Ze kregen een Hij vouchers voor een inspiratietour langs bestaande vitale sportparken in Nederland.

Reacties

0