Jan Haasjes ontvangt Medaille van Verdienste

Foto: Ede.nieuws.nl

De heer Jan Haasjes, heeft op donderdagmiddag  27 juni de Medaille van Verdienste van de gemeente Ede ontvangen. Locoburgemeester Leon Meijer reikte de medaille uit tijdens zijn afscheid als directeur van Het Streek locatie Zandlaan.

Het gemeentebestuur van Ede heeft de heer Haasjes deze gemeentelijke onderscheiding toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid voor de wijze waarop hij zich, als directeur van christelijke scholengemeenschap Het Streek locatie Zandlaan in Ede, heeft ingezet voor de Edese samenleving.

De heer Haasjes was de afgelopen tien jaar werkzaam als directeur van Het Streek locatie Zandlaan.

Onder zijn bezielende leiding heeft de school zich ontwikkeld tot een plek waar iedereen meetelt en waar, vaak kwetsbare leerlingen, zich kunnen ontwikkelen waardoor ze hun plek in de maatschappij kunnen in nemen. Ook heeft hij zich volop ingezet om verschillende onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen voor elkaar te krijgen zoals het predicaat excellent voor het praktijkonderwijs en uitstekende loopbaanbegeleiding.

De heer Haasjes onderkende in een vroeg stadium de maatschappelijke vraag naar technisch onderlegd personeel. Daarom bleef hij zich inzetten om het aanbod van techniekonderwijs te vergroten en om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Hij stond open voor ideeën van zijn medewerkers en zocht naar meer en betere mogelijkheden voor zijn leerlingen. Met resultaat, want inmiddels wordt Het Streek Zandlaan gezien als een school die midden in de maatschappij staat.

Naast zijn inzet voor Het Streek heeft de heer Haasjes ook veel school-overstijgende taken opgepakt.

Hij zorgde voor een verbindend element met andere scholen in de regio en het bedrijfsleven.

 

Gemeentelijke onderscheidingen

De verordening Gemeentelijke Onderscheidingen Ede geeft het college van burgemeester en wethouders van Ede de mogelijkheid de Medaille van Verdienste van de gemeente Ede toe te kennen. Dat gebeurt dan als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan ingezetenen en ook aan niet-ingezetenen van de gemeente Ede.

Personen die in vrijwillig verband bijzondere verdiensten hebben gehad voor de Edese gemeenschap of op enig terrein van het maatschappelijk leven blijk hebben gegeven van bijzondere burgerzin of een belangrijke prestatie hebben verricht op cultureel, sportief of enig ander gebied komen in aanmerking voor de medaille.

Het college van burgemeester en wethouders beslist over de toekenning van deze gemeentelijke onderscheiding op voordracht van de burgemeester, nadat de adviescommissie gemeentelijke onderscheidingen is gehoord.

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden