Ede houdt haar begroting in evenwicht

Wethouder Meijer
Foto: Ede.nieuws.nl

De gemeente Ede presenteert dinsdagavond haar perspectiefnota. In deze nota staat hoe de gemeente Ede haar geld de komende jaren verdeelt. Het college van B&W is erin geslaagd om een perspectiefnota op te stellen met een mooie balans tussen geld voor de wettelijke taken, de zorg voor onze inwoners en de ambities. Ondanks de forse tekorten in het sociaal domein hoeft de gemeente geen drastische maatregelen te nemen zoals het verhogen van de OZB of het sluiten van voorzieningen zoals de bibliotheek. Met de keuzes in deze perspectiefnota blijft de gemeente financieel gezond, nu en in de toekomst.

Wethouder financiën Leon Meijer; ”We zien het allemaal om ons heen, gemeenten die de bibliotheek sluiten, gemeente die de OZB verhogen of andere maatregelen nemen om het hoofd boven water te houden. Ook Ede heeft forse tekorten binnen het sociaal domein en moet keuzes maken. En ja, er komt vanuit het rijk een bedrag als tegemoetkoming, maar dit is bij lange na niet voldoende. En daarbij doet de gemeente meer dan alleen het sociaal domein. Thema’s als duurzaamheid, Food, veiligheid, cultuur, sport, het landelijk gebied, ze zijn allemaal van belang voor Ede. Met de perspectiefnota die nu voor ligt ben ik ervan overtuigd dat we de juiste balans hebben gevonden tussen het op peil houden van de zorg voor onze inwoners en het blijven investeren in een sterke toekomst voor Ede.”

Niet over 1 nacht ijs

Bij het opstellen van de perspectiefnota stond het vinden van balans centraal. Balans tussen het blijven leveren van passende zorg aan de inwoners die het nodig hebben en het blijven investeren in Ede om toegerust te zijn op de toekomst. Om voldoende middelen te hebben voor al deze taken en ambities zijn er de afgelopen periode een aantal stappen gezet;

  • Er is gewerkt aan maatregelen binnen het sociaal domein. Doel hiervan; het helpen realiseren van de transformatie en tegelijk het duurzaam en gezond maken van de begroting. Vanuit het Rijk komt er de komende drie jaar 6,2 miljoen euro naar Ede.
  • De huidige begroting is heel kritisch onder de loep genomen met als doel structureel geld bezuinigen door zaken anders in te richten / op een andere manier uit te voeren. Dit heeft 2,3 miljoen euro opgeleverd. Een voorbeeld hiervan is het op een andere manier uitvoeren van onderhoud aan de openbare ruimte.

 

Door deze aanpak is er ruimte vrij om in te zetten in het investeren in de toekomst van de gemeente Ede. Zo zetten we extra in op een energie neutrale gemeente en investeren we in nieuwe schoolgebouwen.

Dat de kosten voor de jeugdzorg van grote invloed zijn op onze begroting is onder meer te zien aan het feit dat de begroting aan het einde van de vier jaar niet sluitend is. Hier moet in de komende jaren een oplossing voor worden gevonden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG) voert hierover gesprekken met het rijk.

Inversteringsfonds

Enkele jaren geleden is de gemeente Ede gestart met het zogeheten investeringsfonds. Een fonds waarin het geld zit dat de gemeente ontving vanuit de precarioheffing (de belasting op kabels en leidingen onder de grond). Doel van dit fonds is het geven van een impuls aan verschillende belangrijke thema’s voor Ede. Denk aan Food, duurzaamheid en het levendig centrum. Het heffen van deze belasting stopt binnenkort (2022) en hiermee eindigt ook het investeringsfonds. Dit betekent dat de thema’s die hieruit worden gefinancierd moeten afbouwen of op een andere manier gefinancierd moeten worden.

En verder…

De perspectiefnota is goedgekeurd door het college van B en W. In juni en juli praat de gemeenteraad over het voorstel en nemen zij hierover een besluit.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden