Nieuw jeugdbeleidsplan gemeente Ede; alle jeugdigen doen mee

Wethouder Leon Meijer
Foto: Ede.nieuws.nl

“Het is normaal als het soms even niet goed gaat met een kind. Dit is niet altijd slecht. Een kind leert hier juist van.” aldus Dr. Bert Wienen, lectoraat Jeugd, domein Gezondheid & Welzijn Hogeschool Windesheim.

De jeugd is de toekomst, zo is dat natuurlijk ook in Ede. Onze ruim 25.000 jongeren zijn straks degene die in het Edese bedrijfsleven werken, huizen in Ede kopen en gebruik maken van Edese faciliteiten. Deze jongeren willen we een prettige jeugd bieden. Hierbij speelt een prettige en veilige leefomgeving, goed onderwijs en een stabiele gezinssituatie een belangrijke rol. Hierin is samenwerking tussen gemeente, onderwijs en ouders, maar ook zorginstellingen essentieel. In het nieuwe jeugdbeleidsplan van de gemeente Ede staat hoe de gemeente die samenwerking de komende jaren wil versterken om het welzijn van de jongeren in Ede te verbeteren.

Wethouder Jeugd, Leon Meijer; “Opvoeden is niet altijd gemakkelijk en iedere ouder heeft hier weleens vragen over. Soms hebben jeugdigen en hun ouders hier wat hulp bij nodig. Ik vind het belangrijk te investeren in de pedagogische Civil Society waarin we opvoeden bespreekbaar maken en waarin het normaal is om een vraag te stellen en aan te geven dat je hulp nodig hebt.”

Een beetje hulp kan helpen

Met de meeste kinderen en jongeren in Ede gaat het heel goed. Zij groeien gezond en veilig op, gaan naar school en vinden een baan. Maar liefst 96% van de ouders beoordeelt de gezondheid van hun kind als (zeer) goed. Een klein deel van onze jongeren, en hun ouders, hebben een klein beetje, of soms veel, hulp nodig bij het opgroeien. Het jeugdbeleidsplan geeft richting aan de hulp voor deze jongeren en laat zien hoe we dit de komende jaren willen organiseren.

Bij de ondersteuning van jongeren vinden wij vier uitgangspunten belangrijk. ‘Alle jeugdigen doen mee’, ‘Zo normaal mogelijk’, ‘Voorkomen is beter dan genezen’ en ‘Maximale kansen’. Aan de hand van deze punten werken we aan onze ambitie dat alle jeugd in Ede gezond, veilig en kansrijk opgroeit en ondersteunen wij jongeren waar dat nodig is.

Adviesraad Sociaal Domein; “We vinden het goed te zien dat dit plan jeugdzorg integraal benaderd; vanuit het gezin, het onderwijs en de zorg.”

Van plan naar uitvoering

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor haar jeugdigen. Dit is het eerste jeugdbeleidsplan sinds die tijd. Bij het maken van dit plan is er intensief gesproken met jongeren, het onderwijs, zorginstellingen en vele andere partijen tot stand gekomen. Al deze partijen kunnen elkaar helpen en aanvullen om het gezond en veilig opgroeien in Ede te bevorderen. De uitvoering van het plan gebeurt ook samen met deze partijen. In juni ligt het plan eerst in de gemeenteraad om een besluit te nemen.

Het is belangrijk dat jongeren ook bij de uitvoering van dit jeugdbeleidsplan betrokken blijven. Zij weten immers het beste waar behoefte aan is.” aldus de jongerenraad van Ede.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden