Prestatieafspraken – Investeren ondanks tegenwind

Wethouder Lex Hoefsloot
Foto: Ede.nieuws.nl

“Het toevoegen van 1.000 tot 1.200 sociale huurwoningen is een ambitie voor de periode 2018 tot en met 2027

Wij voelen ons met zijn allen verantwoordelijk deze netto toevoeging mogelijk te maken, maar we realiseren ons dat we daar ook andere partijen bij nodig hebben” aldus wethouder Lex Hoefsloot (Wonen).

Vandaag wordt deze ambitie via de Prestatieafspraken ondertekend door de gemeente Ede, woningbouwcorporatie Woonstede, Huurdersbond Ede e.o., stichting woningcorporatie Plicht Getrouw en de Huurdersorganisatie Plicht Getrouw.

Samen optrekken

Wethouder Hoefsloot: “We staan voor forse uitdagingen. Afgelopen jaar zijn er van die 1.000 tot 1.200 al 190 sociale huurwoningen gerealiseerd. Helaas zien we dat de investeringsmogelijkheden van woningcorporaties heel beperkt zijn en de bouwkosten snel stijgen. Daarom hebben we ook andere bouwpartijen nodig, zoals ontwikkelaars. Juist als het moeilijker gaat is gezamenlijk optrekken nodig bij het realiseren van deze ambitie. Het gaat erom dat er in de gemeente Ede voldoende betaalbare sociale huurwoningen voorhanden komen, met een goede kwaliteit in een leefbare omgeving.”

Visie op de warmtetransitie

Daarnaast werken de partijen komend jaar samen aan een nieuwe huisvestingsverordening, inclusief urgentieregeling. Ook wordt in 2019 samengewerkt aan een visie op de warmtetransitie waarbij de gemeente een regierol vervult.

Ook zijn er afspraken rond de huisvesting van mensen met een zorgvraag en over het betrekken van inwoners voor een leefbare woonomgeving. Via een project van Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden komt Woonstede in 2019 met nieuw brandveiligheidsbeleid. Prioriteit wordt gegeven aan de vluchtveiligheid in seniorencomplexen.

Verder gaan de prestatieafspraken in op thema’s als betaalbaarheid, duurzaamheid, beschikbaarheid en kwaliteit van sociale huurwoningen.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden