Keuze voor Agrofood werpt vruchten af

Foto: Ede.nieuws.nl

Van 2010 tot 2017 groeide de werkgelegenheid in Wageningen met 9% en in Ede met 4% . Dat is een grotere toename dan het landelijke cijfer van 2%. Een substantieel deel van deze groei bestond uit banen in de topsector Agrifood: Ede had in 2017 in totaal 8520 banen in de topsector Agrifood en Wageningen 7.180.

Dit blijkt uit de Agrofoodmonitor Ede Wageningen 2017. In deze Agrofoodmonitor staan actuele gegevens over de betekenis van agrofood voor de economie van beide gemeenten. Uit deze Agrofoodmonitor blijkt dat de economie van Ede en Wageningen profiteert van de keuze voor agrofood. Dat geldt ook voor de Regio Foodvalley als geheel.

In de Agrofoodmonitor Ede Wageningen 2017 komen drie thema’s aan bod:

People: de ontwikkeling van de bevolking en arbeidsmarkt in de gemeenten Ede en Wageningen.

Business: economische indicatoren, de structuur en ontwikkeling van de werkgelegenheid, en de werkgelegenheid in de topsector Agrifood en de diverse deelsectoren.

Innovation:  gegevens over snelle groeiers, data over publicaties, citaties en studenten.

Gezond en duurzaam voedsel voor iedereen

Leon Meijer, wethouder Food Ede: “Deze monitor bewijst dat Ede de juiste weg is ingeslagen met haar keuze voor Food. Onze visie ‘gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in Ede’ heeft ook economisch een positieve impact. De komende jaren blijven we werken aan gezondheid, duurzaamheid, educatie en economie. Dat doet we samen met de partners in de regio, zoals de gemeente Wageningen, Wageningen University, regio Foodvalley en natuurlijk het World Food Center.”

Werkgelegenheid

Dennis Gudden, wethouder Economie Wageningen:“ Wij hebben de ambitie om binnen de regio Foodvalley het kennishart van Nederland te vormen op het gebied van agroood en Life Sciences. Kennis- en innovatienetwerken, die hier toch al zeer effectief zijn, maken in de wereld het verschil en ontwikkelen zich toonaangevend. Hoe mooi is het dat dit ook lokaal impact heeft. De cijfers uit de monitor laten zien dat de kennisinstellingen en -bedrijven ook weer andere bedrijven aantrekken en lokale werkgelegenheid creëren.”

Kennishart

Het gebied tussen Ede en Wageningen vormt het kennishart in de regio Foodvalley, de internationale topregio voor kennis en innovatie op het gebied van voedselproductie. Food omvat veel schakels in de voedselketen: van boer tot bord. In Ede, Wageningen en de regio Foodvalley is allerlei bedrijvigheid rond voedselproductie en -consumptie binnen deze waardeketen te vinden. Het kennishart van Foodvalley staat behalve voor een ruimtelijk gebied ook nadrukkelijk voor een netwerk van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die elkaar verder helpen. Een plek waar vernieuwingen in voedselproductie en -bereiding het licht zien. Op de Wageningen Campus, op en rond het World Food Center in Ede of bij één van de vele innovatieve bedrijven uit dit gebied.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden