Verkeersonderzoek Bennekom Oost

Foto: Gemeente Ede

De gemeente Ede voert van 20 tot 27 juni een kentekenonderzoek uit in Bennekom Oost. Het doel van het onderzoek: inzicht krijgen in de hoeveelheid doorgaand verkeer en via welke routes dit rijdt. Het onderzoek is de eerste stap in de uitvoering van een opdracht van de gemeenteraad.

Eind 2017 heeft een groep bewoners aandacht gevraagd voor de overlast die zij ervaren van sluipverkeer en hoge rijsnelheden door Bennekom Oost. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeenteraad unaniem besloten om in overleg met bewoners en de Dorpsraad Bennekom een maatregelenpakket op te stellen om sluipverkeer te ontmoedigen en hoge snelheden tegen te gaan.

Onderzoek

Er is meer inzicht nodig in het probleem. Daarom heeft verkeersbureau Goudappel Coffeng opdracht gekregen om een kentekenonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek vindt plaats door middel van camera’s die op de hoofdwegen in Bennekom Oost en bij hoofdinvalswegen van Bennekom worden geplaatst. Het onderzoek geeft inzicht in de hoeveelheid doorgaand verkeer en via welke routes de auto’s rijden. De camera’s registreren alleen kentekens. Informatie over de auto en over wie erin zit, worden niet geregistreerd. De kentekens worden alleen voor het onderzoek gebruikt en anoniem verwerkt. Na afloop van het onderzoek worden de gegevens weggegooid. Aanvullend op het kentekenonderzoek vinden er rond dezelfde periode ook tellingen met rubberen telslangen op het wegdek plaats. Deze meten de hoeveelheid en snelheid van het verkeer.

Projectgroep

Voor de aanpak van dit project is de gemeente in overleg met een projectgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en de dorpsraad Bennekom. Zij denken mee bij de verkenning van het probleem en de eventuele maatregelen. Ook dachten zij mee over de locatie van de tellingen en de camera’s.

Resultaten onderzoek

De gemeente bespreekt de resultaten van het onderzoek na de zomervakantie met de projectgroep. Aan de hand hiervan wordt een maatregelenpakket opgesteld.

Meer informatie

Alle informatie over het onderzoek, de resultaten en het vervolgproces vindt u op www.ede.nl/sluipverkeerbennekom.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden