Edese partijen presenteren tweede informateur

Op woensdag 4 april presenteert SGP-lijsttrekker Nico van der Poel dr.ir. Gerhard van den Top als tweede informateur voor Ede aan de fractievoorzitters van de nieuwe Edese gemeenteraad.

De heer Van den Top zal op verzoek van de Edese partijen Peter Schalk versterken in de zoektocht naar nieuwe coalitiemogelijkheden voor de gemeente.

Op 29 maart jl. heeft informateur Peter Schalk tijdens een openbare lijsttrekkersbijeenkomst verslag gedaan van zijn bevindingen. Om op een adequate wijze invulling te geven aan het vervolg van de informatieronde is besloten een tweede informateur in te schakelen. Informateurs Schalk en Van den Top willen nog deze week de verkennende gesprekken en mogelijke vervolggesprekken met de partijen houden.

Informateurs

De informateurs hebben de opdracht met alle fracties in de raad één of meerdere gesprekken te voeren. Het doel van deze gesprekken is de mogelijkheden te verkennen voor een breed samengesteld college dat op basis van een vruchtbare samenwerking met de gemeenteraad van Ede kan besturen. Het verslag van hun bevindingen wordt openbaar gepresenteerd, met een advies welke partijen het beste kunnen gaan samenwerken. Deze partijen werken vervolgens aan een collegeakkoord onder leiding van een formateur.

 

Gerhard van den Top

Dr. ir. Gerhard van den Top (1961) is sinds 2014 Dijkgraaf van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Daarvoor bekleedde hij bestuursfuncties bij onder meer Vitens Evides International en het WNF. De heer Van den Top studeerde Tropische Cultuurtechniek aan de Landbouw Universiteit in Wageningen, en behaalde in 1997 een doctoraat Milieukunde aan de Universiteit Leiden. De geboren Bennekommer woont met zijn vrouw en twee kinderen in Loenen aan de Vecht.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden