Plan én geld voor Kindcentrum Maandereng

Foto: Ede.nieuws.nl

De bouw van het Kindcentrum Maandereng komt dichtbij nu het college van B&W vandaag het realisatieplan goedkeurde en 3,4 miljoen euro daarvoor vrijmaakte. Het bestaande scholencomplex van de Basisscholen Uniek, Beatrixschool en Franciscusschool wordt binnenkort verbouwd en uitgebreid om plaats te maken voor dit Kindcentrum.

Wethouder Johan Weijland: “De drie schoolbesturen en Spelenderwijs staan in de startblokken, er is volop enthousiasme. Zij investeren samen met de gemeente in deze nieuwe ontwikkeling en we hebben goede afspraken gemaakt over huur en exploitatie. Mooi dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie zo op elkaar afgestemd worden. Zo heeft ook de hele wijk er baat bij.”

Kindcentrum

Een Kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 2 tot 12 jaar, waar kinderen komen om te spelen, te leren, te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Het gaat om een volledig dagprogramma met een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden