Voortaan altijd snelheidscontroles op de N224

Foto: Politie Ede

Dagelijks rijden op de N224 vele auto’s met hoge snelheid langs de Laan van Kernhem. Ze rijden bovendien ook vaak door rood. De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over. Naar aanleiding van uitkomsten van een recente verkeerscontrole bleek dat één op de zes auto’s te hard reed. Raadslid Daan Weststrate wil daarom van het college van B&W weten wat zij aan deze gevaarlijke situatie gaat doen en of het bereidt is om te zorgen voor permanente verkeerscontrole in de vorm van flitspalen. Op deze manier wordt er opgetreden tegen te hard rijden én het rijden door rood.

ChristenUnie-raadslid Daan Weststrate stelde in het vragenuurtje van de Politiek Dag Ede (PDE) vragen over de onveilige situatie op de N224. Weststrate legt uit: “Al enige jaren bereiken de fractie zorgen en klachten m.b.t. de (te) hoge snelheid waarmee auto’s over de N224 rijden. In het bijzonder op het traject van het kruispunt Hogerhorst / Laarwoud. Zowel voor mensen die wonen aan de Laan van Kernhem als ouders die met hun kinderen staan te wachten bij het stoplicht, zijn deze hardrijders een grote zorg en doorn in het oog”.

Weststrate: “Het is voor de ChristenUnie duidelijk dat aan deze situatie wat gedaan moet worden maar er moeten wel cijfers aanwezig zijn om iets aan te tonen als het gaat om aantallen van overtredingen en/of (dodelijke) ongelukken. Onze reactie was dan steeds: meld het de politie en vraag om een controle…”.

En zie daar. Op maandag 5 februari jl. heeft het VHT (verkeershandhavingsteam) een snelheidscontrole op de N224 gehouden. Een paar dagen daarna postte de politie op Facebook de resultaten van deze snelheidscontrole. Op dit stuk is een maximum snelheid van 50 kilometer per uur toegestaan, alleen wordt hier volgens de melders erg vaak veel te hard gereden. Soms met zware verkeersongevallen als gevolg!

Daan Weststrate: “Uit gegevens van de politie blijkt dat tijdens deze verkeerscontrole, die gehouden werd van 07.30u – 12.00u, er maar liefst 548 van de 3246 automobilisten te hard reden. Dat is één op de zes auto’s… De hoogst gemeten snelheid betrof 91 kilometer per uur! Dit is bijna twee keer zo snel dan daar is toegestaan! Helaas hebben we in het achterliggende jaar al moeten constateren dat het soms goed fout kan gaan op dit traject. Daarom heb ik namens de ChristenUnie de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Heeft het college kennis genomen van de uitkomsten van deze snelheidscontrole ter hoogte van de N224?
  2. Onderkent het college de gevoelens van onveiligheid van bewoners van Kernhem?
  3. Is het noodzakelijk dat het gedeelte tussen de A30 en Laarwoud 70 kmper uur blijft? Hier wordt ook erg hard gereden en steken ook kinderen over en, zo geven veel omwonenden aan: auto’s rijden er naast te hard ook nog veel te vaak door oranje / rood. Daarnaast gaan deze oversteekplaatsen steeds meer gebruikt worden door de uitbreiding van Kernhem in westelijke richting.
  4. Welke middelen of instrumenten heeft het college om in te zetten om hier wat aan te kunnen doen?
  5. Is het college bereid om in overleg te gaan met de politie en het Openbaar Ministerie om hier één of meerdere flitspalen neer te zetten zodat hier permanent gecontroleerd wordt tegen te hard rijden én het rijden door rood zodat ongelukken hopelijk voorkomen kunnen worden en gebruikers van dit kruispunt zich meer veiliger voelen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden