Woningen op Somaterrein

Foto: Ede.nieuws.nl

Het voormalige Somaterrein wordt een nieuwe woonwijk. Er komen tussen de 113 en 118 woningen, zowel koop als sociale huur. Een deel van de woningen, ongeveer 55, wordt door woningstichting Woonstede gebouwd. Het andere deel komt in handen van een nader te selecteren projectontwikkelaar, die voor de bebouwing gaat zorgen. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor het Somaterrein goedgekeurd. Beide documenten liggen van 15 februari tot en met 28 maart ter inzage. Voor de zomer vergadert de gemeenteraad over de plannen.

Wethouder Johan Weijland: “De ontwikkeling van het Somaterrein biedt een unieke gelegenheid om een karakteristiek, deels braakliggend terrein nieuw leven in te blazen. Het wordt een prachtige woonwijk, dicht bij het centrum, met een gevarieerde bouwstijl. Met groen, speelgelegenheid voor kinderen en dicht bij voorzieningen. Ik ben blij met deze ontwikkeling; zo ontstaat er een mooi nieuw stukje Ede.”

Gasloos

De woningen op het Somaterrein krijgen geen gasaansluiting. De woningen van Woonstede worden aangesloten op het duurzame warmtenet van het Warmtebedrijf, dat biomassa gebruikt als energiebron. Dit gasloos bouwen past bij de ambitie van de gemeente om zoveel mogelijk duurzame energie te gebruiken.

Fietspad

Het Somaterrein wordt doorkruist door een ‘snel’ doorgaand fietspad, als onderdeel van het snelfietsnetwerk van Ede. Dit fietspad wordt vooruitlopend op de bouw van de woningen al eerder, in 2018, aangelegd.

Planning

Als alles volgens planning verloopt starten de werkzaamheden eind februari met de sloop van de bestaande gebouwen. Het bouwrijp maken staat gepland voor het najaar. Het bouwen van de woningen gebeurt in  2019 en 2020.

Inloopavond

Bij de ontwikkeling van het Somaterrein wordt de omgeving ook betrokken. Na een eerste bijeenkomst in september vorig jaar wordt op 20 februari een volgende inloopbijeenkomst voor hen georganiseerd. Deze is van 19.30 – 21.30 uur in gebouw De Tabernakel, Verlengde Maanderweg 146.

Meer informatie

Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn vanaf 15 februari hier te vinden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden