Barneveld “ongelooflijk blij” met totaalaanpak van aansluiting A1/A30

Gemeentehuis Barneveld
Foto: Barneveld.nieuws.nl

De gemeente Barneveld is “ongelooflijk blij” met het besluit van de Tweede Kamer om de aansluiting A1/A30 bij Barneveld helemaal aan te pakken. Gisteren gaf de Tweede Kamer het kabinet de opdracht om, samen met medeoverheden, een structurele oplossing uit te werken voor het hele knooppunt A1/A30 (en niet alleen voor de zuidzijde).

Momenteel wordt een MIRT-onderzoek uitgevoerd. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is door de Tweede Kamer gevraagd medio 2018 te laten weten hoe de knelpunten bij Barneveld structureel kunnen worden opgelost. De gemeente Barneveld, Regio FoodValley, de BIK, VNO-NCW Midden, Transport en Logistiek Nederland, Verladersorganisatie EVO en de provincie Gelderland hebben zich de afgelopen jaren sterk gemaakt om de Rijksoverheid ervan te overtuigen dat de aansluiting A1/A30 moet worden aangepakt.

Zo’n aanpak is nodig omdat het knelpunt nooit als een aansluiting van twee snelwegen is ontworpen, het verkeer in en om Barneveld toeneemt, er nu ’s morgens en ’s middags al vaak files staan, etc.

MIRT-onderzoek en MIRT-verkenning

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een motie waarin de minister wordt opgeroepen om samen met medeoverheden “concrete plannen uit te werken voor de oplossing van het hele knooppunt A1/A30 en verzoekt voorts medio 2018 voorstellen te doen hoe dit knelpunt structureel kan worden opgelost waarbij bovendien de financiële consequenties inzichtelijk worden gemaakt.” Vorig jaar besloot de Tweede Kamer al dat de regio zélf (Barneveld en Regio FoodValley) een zogenoemd MIRT-onderzoek zou mogen starten om de knelpunten en oplossingen in beeld te brengen.

Zo’n onderzoek moet leiden tot een MIRT-verkenning waarin wordt aangegeven hoe de aanpak concreet vorm krijgt. Tegelijkertijd besloot de Tweede Kamer om voor de aanpak van de zuidzijde alvast € 10 miljoen opzij te zetten. Het besluit van gisteren betekent dat niet alleen de zuidzijde van de aansluiting in beeld is, maar dat de minister is gevraagd om een totaaloplossing voor de aansluiting in beeld te brengen.

Ongelooflijk blij

Het college van B&W is “ongelooflijk blij” met het besluit van de Kamer. “We hebben ons de afgelopen jaren – samen met andere partijen – ingezet voor de noodzakelijke aanpak van deze aansluiting. Want willen we Barneveld en de regio bereikbaar houden, dan móet er iets gebeuren. We waren al blij met het MIRTonderzoek en de reservering van € 10 miljoen, maar een totaalaanpak is natuurlijk voor de toekomst de beste optie.

We werken de komende tijd graag mee om de knelpunten en oplossingen in beeld te brengen zodat díe maatregelen worden getroffen die Barneveld en onze dynamische Regio FoodValley bereikbaar houden”, aldus de wethouders Hans van Daalen en Gerard van den Hengel.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden