Taalvaardigheid is een belangrijke voorwaarde bij de integratie statushouders

Taalvaardigheid is een belangrijke voorwaarde bij de integratie van statushouders binnen onze gemeente. Als aanvulling op de inburgeringscursus wordt de taal het beste geleerd in de praktijk. Daarom is het van belang dat statushouders zo spoedig mogelijk meedoen binnen onze samenleving. Dit kan op allerlei manieren, waaronder op de arbeidsmarkt in de vorm van vrijwilligerswerk, een taalstage, een werkervaringsplaats of betaald werk.

Op 6 juli 2017 hebben de fracties ChristenUnie, SGP, CDA, PvdA en Alexander Vos de Wael een motie ingediend met het verzoek aan het college budget vrij te maken voor het zo spoedig mogelijk realiseren van taal-/werkstages voor statushouders die daarvoor in aanmerking komen. Aanleiding hiervoor was dat op dat moment nog geen derde van de sinds 2013 in Ede gevestigde statushouders – naast inburgering – vrijwilligerswerk, een taalstage, een werkervaringsplaats of betaald werk had.

In de Lange Termijn Planning van december 2017 staat het onderwerp taal-/werkstages op afgerond met als toelichting: “in de informatieve bijeenkomst van 23 november was dit een van de onderwerpen”. Omdat dit onderwerp wat de fracties ChristenUnie, SGP, CDA, PvdA en Alexander Vos de Wael betreft onvoldoende aan bod is gekomen tijdens deze bijeenkomst hebben we de volgende vragen:

  1. Wat is momenteel het percentage statushouders dat – naast inburgering – vrijwilligerswerk, een taalstage, een werkervaringsplaats of betaald werk heeft?
  2. Kan het college meer inzicht geven in de begeleiding van statushouders naar een taal-/werkstage? Wat gaat er goed, waar wordt tegenaan gelopen?
  3. Kan het college meer inzicht geven in het contact met bedrijven en instellingen voor het realiseren van taal-/werkstages? Wat gaat er goed, waar wordt tegenaan gelopen?
  4. Klopt het dat, tot op heden, niet is gekozen voor de uitvoering van de motie die op 6 juli 2017 door een ruime meerderheid van de raad is aangenomen? Zo ja, kan het college aangeven waarom hiervoor is gekozen en/of wanneer zij denkt hier wel invulling aan te geven?

 

We verzoeken u deze vragen binnen de gestelde termijn van 30 dagen te beantwoorden.

 

 

Dirjanne van Drongelen             Arnold Versteeg            Cora van Wijngaarden

Raadslid ChristenUnie               Raadslid SGP               Raadslid CDA              

 

Ria Maliepaard                         Alexander Vos de Wael
Raadslid PvdA                          Raadslid Fractie Alexander Vos de Wael

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden