Prestatieafspraken voor sociale huursector in Ede getekend

Foto: Ede.nieuws.nl

Wat gaan we allemaal rondom sociale woningbouw in 2018 doen? Vandaag zijn de afspraken hierover ondertekend door de gemeente Ede, woningbouwcorporatie Woonstede, Huurdersbond Ede e.o., Huurdersorganisatie Plicht Getrouw en woningcorporatie Plicht Getrouw. Binnen de koers voor de komende 10 jaar zetten zij zich gezamenlijk in om ervoor te zorgen dat inwoners van Ede prettig kunnen wonen en leven en dat er voldoende betaalbare en duurzame woningen beschikbaar zijn. Het is hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit resultaat te bereiken.

Meer betaalbare en duurzame woningen

De prestatieafspraken gaan in op de ambities van de verschillende organisaties. Denk hierbij aan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen en huisvesting voor mensen die begeleiding nodig hebben. Maar ook onderwerpen als duurzaamheid en het betrekken van inwoners voor een leefbare woonomgeving. De reguliere productie is de afgelopen jaren niet in lijn geweest met de groei van de bevolking. Om ervoor te zorgen dat het niet alleen bij ambities blijft zijn er concrete afspraken gemaakt.

Zo gaan we de komende 10 jaar zo’n 1.000 tot 1.200 betaalbare huurwoningen aan de bestaande woningvoorraad toevoegen. Daarnaast gaan Woonstede en Plicht Getrouw in 2018 samen 500 woningen verduurzamen.

Samenwerking

Door de samenwerking tussen deze verschillende organisaties worden de wensen van een grote groep inwoners van Ede vertegenwoordigd. De woningcorporaties zetten stevig in voor meer betaalbaarheid van hun woningen en het vergroten van de huurwoningvoorraad. De huurdersorganisaties maken zich hard voor voldoende slaagkansen voor woningzoekenden en een beter evenwicht tussen duurzaamheid en betaalbaarheid. De gemeente Ede legt de nadruk op de verdeling en beschikbaarheid van goedkope en betaalbare woningen voor alle doelgroepen.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden