Versterking ruimtelijke kwaliteit voor KennisAs Ede-Wageningen

Foto: Ede.nieuws.nl

De colleges van B&W van Ede en Wageningen hebben op 7 november gelijktijdig het Handboek Inrichting Openbare Ruimte KennisAs vastgesteld. In dit handboek is de toekomstige inrichting van de openbare ruimte in het gebied KennisAs vastgelegd.

De uitstraling van het gebied wordt ‘aards en innovatief’. Het gebied KennisAs vormt de verbinding tussen Wageningen University & Research met het Business- en Sciencepark Wageningen, de Kenniscampus Ede en het toekomstige World Food Center in Ede.

Het handboek is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen vier partners: gemeente Ede, gemeente Wageningen, provincie Gelderland en Wageningen University & Research. Het traject van de openbare ruimte van de KennisAs beslaat circa 11 km en kent drie verschillende wegbeheerders. Het is opgebouwd uit de Nijenoord Allee in het zuiden (wegbeheerder gemeente Wageningen), de provinciale weg N781 (wegbeheerder provincie Gelderland), het nieuw aan te leggen wegdeel parallel en ten zuiden van de A12, de Edeseweg, de Bennekomseweg, en de toekomstige Parklaan langs de kazerneterreinen tot aan de rotonde op de N224 (wegbeheerder gemeente Ede).

Ruimtelijke kwaliteit

In het Handboek staan verschillende richtlijnen zodat de ruimtelijke kwaliteit en de verbinding van de KennisAs wordt versterkt. De inrichtingselementen zijn zo gekozen dat de toekomstige uitstraling past bij het kennisintensieve gebied tussen Ede en Wageningen. Het meest herkenbare element wordt het ‘lineair arboretum’, oftewel rijen bijzondere bomen, langs het traject. Dit zijn bijvoorbeeld  bijzondere bomen uit het Belmonte arboretum of de botanische tuin de Dreijen in Wageningen, eetbare / vruchtdragende bomen (bijvoorbeeld noten, zaden, eetbaar blad of bloesem) of bomen met bijzondere kleuren. Om het innovatieve onderzoekskarakter van bedrijven en instellingen aan de KennisAs te onderstrepen en zichtbaar te maken, wordt een speciale boompot ontwikkeld. De vorm is gebaseerd op die van een erlenmeyer – een kegelvormige reageerbuis die in elk laboratorium aanwezig is. Deze “erlenmeyer” wordt  om de bomen heen geplaatst, de bomen zelf staan in de volle grond. Daarnaast staan er in het handboek richtlijnen voor de invulling van de bermen, voor verlichting – zoals dynamische fietsverlichting dat afgestemd is op de fietsintensiviteit – en terra kleurige fietspaden.

Participatie

Het Handboek is in het voortraject besproken met verschillende georganiseerde groepen bewoners, bedrijven en belangengroepen in Ede en Wageningen. De reacties waren positief met veel waardering voor de grote ambitie voor de inrichting van de openbare ruimte. De inbreng van bedrijven en bewoners heeft onder andere geleid tot meer aandacht voor extra fietsvoorzieningen, de beperking van lichthinder en beheeraspecten. Tijdens de toepassing van het Handboek bij inrichtingsplannen wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met bewoners en bedrijven.

Beter Bereikbaar Wageningen

Bij het opstellen van dit handboek was er nog geen besluit genomen over de tracékeuze voor Beter Bereikbaar Wageningen. De ontwerprichtlijnen zijn echter op allerlei wegprofielen getest en kunnen ongeacht de uiteindelijke keuze voor het tracé toegepast worden.

KennisAs Ede-Wageningen

De KennisAs Ede-Wageningen, gelegen in FoodValley, is een gespecialiseerd economisch cluster van bedrijven en kennisinstellingen. Hier werken overheid, onderwijs en bedrijven samen aan innovatieve oplossingen voor wereldwijde voedseluitdagingen: een betere, duurzamere en veiligere voedselproductie bij een voortdurend groeiende wereldbevolking. Gemeenten Ede en Wageningen en de provincie Gelderland bundelen hun krachten met één gemeenschappelijk doel: de kenniseconomie in de KennisAs laten groeien als motor voor de hele economie, gericht op werk voor iedereen.

Planning

Het Handboek wordt vertaald in de definitieve ontwerpen voor de ruimtelijke projecten in het gebied van de KennisAs. Naar verwachting wordt de KennisAs vanaf eind 2018 stap voor stap zichtbaar in de openbare ruimte.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden