Toelichting van wethouder Leon Meijer op het gemeentebeleid vliegroutes Lelystad

Foto: Leon Meijer in gesprek.Stock foto Ede.nieuws.nl
Foto: Ede.nieuws.nl

Wethouder Leon Meijer stelt dat de raad en het college zich zorgen maakt over de nieuwe plannen van uitbreiding vliegveld Lelystad.

Geconstateerd wordt dat de provincie Gelderland de gemeentes niet goed informeert omtrent de routes die de vliegtuigen in 2018 over de gemeentes op de Veluwe gaan vliegen. De gemeente moet het al vanaf juli 2017 met de informatie doen die vanuit de media komt.

De wethouder is hier bijzonder ontstemt over en wil met de gemeenten Barneveld, Ede en Wageningen een front maken om een één-duidend verhaal te brengen bij de provincie. Het Ministerie van Infrastructuur en milieu communiceert op het moment alleen nog maar met de provincie over deze kwestie.

Wethouder Leon Meijer is op de zelfde manier geïnformeerd als de burger in Ede. En gaat dan ook net als de burgers van Ede vragen stellen op de informatiebijeenkomst over de voorgenomen nieuwe vliegroutes van vliegveld Lelystad 27 september in de Rheehorst deze informatiebijeenkomst is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu georganiseerd.

Hij wil actie gaan ondernemen en gaat in gesprek met diverse partijen om meer informatie over de nieuwe vliegroutes te gaan verkrijgen. Hij stelt dat het niet goed is als iedere gemeente voor zichzelf gaat. En wil samenwerken met alle gemeentes uit de Veluwe om een blok te kunnen maken naar de provincie Gelderland. Hij gaat dan ook komende week in gesprek met de provincie om zijn verhaal te halen.

Wat inmiddels duidelijk is dat de vliegtuigen in 2018 boven onze gemeente van 1800 meter naar 2700 moeten stijgen, wat zeker meer dan 40db geluidoverlast op gaat leveren, maar dat het ook een aanzienlijke stikstof verspreiding in ons lucht zal veroorzaken.

Een mogelijke oplossing is volgens de wethouder dat de routes al naar de plannen van 2023 geüpgraded gaan worden, want dan stijgen de vliegtuigen direct al naar een hoger vliegbaan bij het opstijgen. Dat zal dan voor de gemeente Ede zeker al minder overlast gaan geven, omdat de toestellen direct na het opstijgen volgens plan naar 2800 meter kunnen vliegen.

Hij wil voor nu ook een nulmeting milieu, geluid en stikstof laten uitvoeren, om voor de toekomst een vergelijk te hebben.

Inmiddels heeft het burgerinitiatief tegen de nieuwe vliegroutes al ruim 60.000 handtekeningen ingeleverd bij de wethouder.

Infoavond uitbreiding vliegveld Lelystad op 27 september tussen 19.30 en 22.00 uur in de Reehorst Ede. Deelnemers kunnen vragen stellen en krijgen informatie over de nieuwe situatie. Aanmelden is verplicht en kan op onderstaande link:

 http://informatiebijeenkomstenlelystadairport.nl/?_sp=0096cce3-686c-4b02-bf82-2350422a0d99.1505227767834

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden