Gelderse Vallei vraagt Tweede Kamer om financiële steun voor pluimveesector

Gemeentehuis Barneveld
Foto: Barneveld.nieuws.nl

De gemeente Barneveld heeft, mede namens andere gemeenten in de Gelderse Vallei en namens het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland, de Tweede Kamer gevraagd om financiële steun voor de door de fipronilaffaire getroffen pluimveesector.

Dat staat in een brief die is gestuurd aan de leden van de Tweede Kamer. Op donderdag 24 augustus 2017 debatteert de Tweede Kamer met de minister en de staatssecretaris over de gevolgen van de fipronilproblematiek.

Het Meldpunt Fipronil van het in Barneveld gevestigde Poultry Expertise Centrum heeft de afgelopen weken vele tientallen vragen ontvangen van getroffen en verontruste pluimveehouders. “Naast veel technische vragen ontvangt het meldpunt ook veel signalen over zorgen van pluimveehouders en de effecten op de gezinnen van deze familiebedrijven”, schrijven de Valleigemeenten. “Wij ervaren dat ook tijdens onze keukentafelgesprekken met getroffen pluimveehouders. Gedurende lange tijd moeten zij in onzekerheid leven. Daarbij gaat het niet alleen om de korte termijn, waarbij resultaten van testen en getroffen maatregelen moeten worden afgewacht, maar ook om de toekomst. Vragen over òf, en hoe zij hun bedrijf kunnen voortzetten.

In ieder geval is duidelijk dat hun financiële situatie in zeer korte tijd aanzienlijk is verslechterd.” Financiële steun “Er zijn ook zorgen over de toekomstige afzet van eieren en eierproducten. Het imago van het Nederlandse product is geschaad en het zal tijd en energie kosten om het marktaandeel zowel nationaal als internationaal terug te winnen. Wij verzoeken u om dit in het debat zwaar mee te laten wegen. Wij verzoeken u aan te dringen op hulp van Rijkswege, teneinde de getroffen ondernemers in de pluimveesector verlichting te bieden in hun financiële zorgen”, aldus loco-burgemeester Aart de Kruijf namens de andere gemeenten en de provincie Gelderland.

Gemeenten en provincie refereren aan de maatregelen die door de Belgische federale regering met de landbouworganisaties zijn overeengekomen. Door de affaire zijn overigens niet alleen pluimveehouders, maar ook ondernemingen als eierpakstations, vervoerders en verwerkers getroffen. “Uw aandacht voor de actuele problematiek zal ertoe bijdragen dat de sector straks weer verder kan bouwen aan een gezonde en duurzame pluimveehouderij die haar internationale toppositie kan bestendigen”.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden