Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

Foto: Gemeente

Kinderen moeten sneller passende hulp krijgen

Kinderen met een ernstige ontwikkelingsbedreiging krijgen op dit moment niet snel genoeg de hulp die zij nodig hebben. Dat is de conclusie uit een vandaag verschenen rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In Gelderland zien we de afgelopen maanden veel verbetering, maar sluiten we onze ogen niet voor dit rapport.

“Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Kinderen tijdig de juiste hulp bieden is dan ook onze prioriteit. Dat dit nu niet altijd gebeurt is niet acceptabel, of het nou om 1 of 26 kinderen gaat, dat mag niet. Daarom zetten we nog intensiever in op doorbraken voor deze kinderen. De Jeugdbeschermers en onze lokale teams krijgen de opdracht om in geval van nood aan de slag te gaan en – zo nodig buiten de gebaande wegen om en koste wat het kost – tot passende oplossingen te komen. Zo gaan wij ervoor zorgen dat alle kinderen tijdig de juiste hulp krijgen”, aldus Leon Meijer, voorzitter van de zeven Jeugdhulpregio’s in Gelderland.

Passende en duurzame oplossingen is waar wij voor staan

Iedereen is het met elkaar eens als we zeggen dat kinderen niet in een onveilige gezinssituatie mogen zitten. We kunnen kinderen op zo’n moment niet laten wachten op de juiste hulp. Er moet dus snel iets gebeuren, daarover is geen discussie. Dat voelen we ook in Gelderland. In november 2019 stonden soortgelijke conclusies ook genoemd in een rapport van de Inspectie. Op basis van die conclusies en gesprekken die daaruit volgde met partners in de regio is de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming opgesteld. Doel van deze agenda is een snelle verbetering teweegbrengen in de jeugdbescherming in Gelderland, zodat geen kind meer hoeft te wachten op de hulp die hij of zij nodig heeft. Tegelijk moet dit ook een passende duurzame oplossing zijn.

De Inspectie geeft aan dat er in het land veel in gang is gezet met de Verbeteragenda’s, maar dat het niet snel genoeg gaat voor de kinderen in een onveilige situatie. Voor die kinderen moet er nú een oplossing komen. Het gaat volgens de Inspectie om zo’n 800 kinderen in Nederland waarvan 26 kinderen in Gelderland (stand mei 2020).

Hoe nu verder? 

Wij zijn in gesprek met onze veiligheidspartners, om te achterhalen welke kinderen op dit moment nog geen jeugdbeschermer of passende hulp hebben en wat de urgentie hierbij is. Vervolgens zetten we onze bestaande structuren in om deze kinderen versneld te helpen. Dat doen we per regio. Zo kent iedere regio een Expertteam, of iets soortgelijks, waar passende hulp wordt georganiseerd voor kinderen voor wie dat in eerste instantie nu niet beschikbaar lijkt. Daarin werken we regionaal intensief samen met onze Gecertificeerde Instellingen en jeugdhulp. We werken we ook hard aan een bovenregionaal expertisecentrum, voor als een onorthodoxe inzet van hulp nodig is.

We brengen binnen vier maanden het aantal door de Inspectie aangemerkte kwetsbare kinderen naar nul. We gebruiken de uitwerking van deze acties in onze Gelderse Verbeteragenda om ook op de lange termijn dat aantal op nul te houden.

Leon Meijer

Voorzitter van de zeven Jeugdhulpregio’s in Gelderland

 

https://www.igj.nl/publicaties/rapporten/2020/10/15/voortgangsrapportage-kwetsbare-kinderen-onvoldoende-beschermd

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden