Voorlezer bij de VoorleesExpress

Voorleesvrijwilliger Wytske
Foto: Cultura

De VoorleesExpress is een project dat sinds dit jaar niet meer door Vluchtelingenwerk maar door Bibliotheek Cultura wordt uitgevoerd.

En wordt gedragen door vrijwilligers zoals Wytske. Zij doet voor de derde keer mee als vrijwilliger bij de VoorleesExpress. Twintig weken lang komt ze elke week in een gezin met een taalbehoefte om voor te lezen aan één of meer kinderen. Door het project krijgen de kinderen plezier in het lezen van boeken en wordt hun woordenschat uitgebreid. En de ouders worden gestimuleerd om hiermee door te gaan.

Drie jaar geleden las Wytske over het project in de krant. Ze heeft iets met taal en jonge kinderen en ze wilde contacten opbouwen in Ede en daarom besloot ze zich aan te melden als vrijwilliger. Ze stuurde een mail naar Vluchtelingenwerk (die het project destijds uitvoerde) en werd uitgenodigd voor een intakegesprek. Kort daarna ging ze van start als voorlezer.

Het begin was wel even wennen. “Je moet in een gezin eerst vertrouwen opbouwen,” vertelt ze. “In het begin kijken de kinderen de kat uit de boom. De ouders zijn ook afwachtend, want er komt een vreemde vanuit een organisatie het gezin binnen.” Dat afwachtende verdwijnt al snel: de kinderen zitten op de uitkijk tot de voorlezer komt. “Je brengt als voorlezer iets in het gezin dat de kinderen veel plezier brengt.”

Elk gezin is anders

Wytske leest dit seizoen voor aan een jongen van 6 jaar uit een heel andere cultuur. Ze vindt het erg leuk dat ze dit gezin heeft toegewezen gekregen, het is voor haar een leuke uitdaging. Ze merkt bijvoorbeeld dat ze een andere kijk hebben op leren: zij zien spelen niet als leren. Als ze voorleest, is dat niet aan het ene kind, de hele familie komt erbij zitten rond de tafel. Ze spreken onderling een eigen taal, waar je niets van verstaat.

Elk gezin is anders, vertelt Wytske. Vorig jaar had haar gezin een heel andere achtergrond. Zij spraken de taal goed, maar de oudste had moeite met lezen. Wytske adviseerde de moeder om elke dag 10 minuten met de oudste te lezen. Niet langer, want lezen moet leuk blijven. Ook heeft ze spelletjes in het gezin gebracht. Dat was een nieuwe ervaring voor het gezin: vanuit hun cultuur waren ze het niet gewend om spelletjes te doen. Aan het eind van de periode was het oudste kind erg vooruit gegaan in lezen. Wytske heeft een leuke band opgebouwd en ze heeft nog steeds contact met het gezin. En ook dat verschilt per gezin.

Je rol als voorlezer

Wytske is kleuterleerkracht geweest en heeft veel gedaan met vroeg- en voorschoolse educatie. Haar ervaringen neemt ze mee in haar voorleeswerk. Als ze een gezin met kinderen binnenkomt, kan ze snel inschatten wat bij dat kind past en hoe ze daarbij kan aansluiten met boekjes en spelletjes. Ze moest het eerste jaar ook dingen afleren. Ze moest bijvoorbeeld loslaten dat ze resultaten wilde zien, of schoolse activiteiten wilde doen. Als voorlezer heb je een andere rol.

Elke voorlezer heeft eigen vaardigheden die hij of zij kan inzetten bij het voorlezen. Het is vooral belangrijk dat je affiniteit hebt met kinderen en (voor)lezen.

Door haar achtergrond kent Wytske het belang van het project. Taal is heel belangrijk. Kinderen die te weinig woordenschat opbouwen, krijgen een achterstand in het onderwijs. En onderwijs is de basis om jezelf als mens te ontwikkelen in je verdere leven. Je brengt de kinderen dus iets heel belangrijks bij.

Begeleiding van een coördinator

De voorlezers van de VoorleesExpress komen drie keer in kleine groepjes bij elkaar onder leiding van een coördinator. De eerste keer krijgen ze hun gezin toegewezen en krijgen ze materialen mee die ze kunnen gebruiken. De tweede en derde keer worden ervaringen en verhalen uitgewisseld. De coördinator gaat ook een keer mee naar het gezin om kennis te maken. Halverwege gaat ze een keer mee om mee te kijken en een foto te maken van het voorleesmoment. Aan het eind van het traject gaat ze ook een keer mee. Soms geeft ze inhoudelijke tips en  je kunt haar ook om advies vragen.

Ook voorlezer worden?

Voor het nieuwe seizoen in januari 2020 is de VoorleesExpress nog op zoek naar nieuwe voorlezers en coördinatoren. Heb je interesse? Meld je aan via www.voorleesexpress.nl, locatie Ede met de knop “Meld je aan als vrijwilliger”. Je wordt dan zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een gesprek.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Riikka Bansema ([email protected] / 06-27614098).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden