Perspectief voor ‘gescheiden’ kinderen in het samengestelde gezin

Foto: Stiefgoed

Een scheiding is een levensgebeurtenis met een grote impact voor ouders. Voor kinderen is de scheiding het begin van een achtbaan: achtereen volgende situaties waar ze geen grip ophebben. Kwesties die in de achtbaan voorkomen zijn: een vertrekkende ouder, je ouders de helft (of meer) van de tijd missen, verhuizen naar een ander huis, je vrienden missen, naar een andere school gaan, wonen in twee huizen, leven in een samengesteld gezin, het beëindigen van het nieuw samengestelde gezin, weer opnieuw beginnen. En daarnaast nog alle andere dingen die het leven van een kind leuk, spannend of angstig kunnen maken.

Steeds meer kinderen hebben hiermee te maken. In de afgelopen 20 jaar is het percentage 15 jarigen dat niet meer bij beide ouders woont gestegen van 20 naar 30%. Dat betekent dat grofweg 1/3 van de kinderen op de middelbare school uit een scheidingssituatie komt. Ze hebben het hierdoor niet alleen thuis moeilijk. Hun verdriet en zorgen kan hen overal achtervolgen. Kinderen uit scheidingssituaties hebben het daarom ook vaak moeilijker op school waardoor het te behalen opleidingsniveau lager uit kan pakken. Daarbij ontwikkelen veel kinderen depressies en angsten die ook op de lange termijn nog aanwezig kunnen zijn.

Het is een understatement dat het belangrijk is om deze kinderen te steunen. Wat betreft stiefcoach Caroline Sleurink uit Wageningen van de organisatie Stiefgoed is het een enorme kans om daarbij te kijken wat de ouders hier zelf in kunnen bijdragen. En meer specifiek de ouders die een nieuwe relatie begonnen zijn. Het zijn zo’n 70% van de vaders en 60% van de moeders die na een scheiding een nieuwe relatie beginnen. Onderzocht is dat binnen 5 jaar na de scheiding alle kinderen met het samengesteld gezin te maken krijgen, bij de vader of bij de moeder of allebei. Volgens Sleurink is de insteek van de ouders van belang zodat de kinderen worden ontlast.

Leven in een samengesteld gezin is namelijk ingewikkeld voor alle leden van het gezin. Er spelen zich veel dingen af onder de waterlijn zoals een niet goed afgeronde vorige relatie of verdriet van de scheiding. Dit kan zich uiten in problemen die de kinderen thuis laten zien. Daarbij komt nog dat het leven in twee huizen best lastig is voor kinderen. Steeds schakelen van setting en regels. Soms wisselt het stiefgezin gedurende de week een paar keer van samenstelling. Daar kunnen kinderen veel last van hebben. Ruim 40% van de samengestelde gezinnen met kinderen onder 15 jaar is helaas niet succesvol en gaat weer uit elkaar. Dat betekent voor deze scheidingskinderen opnieuw een breuk en kwesties op het gebied van hechting. De focus op het samengestelde gezin is dus evident.

Mooi is dat door de speciaal ontwikkelde aanpak voor de ouders van het samengestelde gezin, de kinderen niet belast hoeven te worden met therapie of gesprekken. Zij kunnen ‘gewoon’ kind zijn. Onderzoek leert namelijk dat als het goed gaat met de (stief)ouders in het samengestelde gezin er rust en harmonie ontstaat. Als dit fundament staat, gaat het ook goed met de kinderen.
De aanpak van Stiefgoed is er in eerste instantie op gericht om te onderzoeken wat er onder de waterlijn speelt, bijvoorbeeld het uitsluiten van een ex-partner. Onbewuste processen kunnen een enorme bom leggen onder het nieuw samengestelde gezin en veel spanning geven bij de kinderen. Dit bedreigt het succes van het nieuwe gezin. Belangrijk is dus om met het ‘onbewuste’ stuk onder waterlijn te beginnen.

Positieve opbrengst?
Er is ook een positieve kant. Kinderen die de scheiding goed doorkomen hebben levenservaring opgedaan. Ze weten dat het leven soms tegenwind geeft en hebben veerkracht ontwikkeld. Het geeft hen levensvaardigheid. Uiteindelijk komt iedereen in het leven tegenvallers of problemen tegen die je moet zien te overwinnen. De vaardigheid om hiermee om te gaan is bepalend voor de mate van geluk die mensen kunnen ervaren. Voor kinderen die het lukt is om met de scheiding om te gaan is dit een pré.

Hoe geweldig is het dat juist (stief)ouders kunnen werken aan een goed fundament, en daarmee hun (stief)kinderen kunnen helpen.  Meer weten?
Op dinsdagavond 26 maart houdt Caroline Sleurink eigenaar van de Stiefgoed vestiging voor de regio Rijnvallei in Wageningen een inloopspreekuur voor stellen met een samengesteld gezin. Bij inschrijving kun je gebruik maken van een half uur gratis advies en meer info over het bewezen traject dat Stiefgoed heeft ontwikkeld voor stiefouders.

Caroline Sleurink
Stiefgoed Wageningen
www.stiefgoed.nl/wageningen
M 06 2066 2918’

Cijfers komen uit diverse onderzoeken waaronder:

* Onderzoek Ouder Kind In Nederland’ (2017)  – UvA/ CBS 2017.
* Onderzoek Vanassche (2013) ‘stepfamily configurations and trajectories following parental divorce’. Leuven België
* Onderzoek M. Smith (2006) ‘outcomes for children in new stepfamilies’ – University East Anglia – Norwich UK

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden