J.H. Donnerschool SO De Glind expert in gedrag

Foto: J.H.Donnerschool De Glind

DE GLIND- Het speciaal onderwijs is voor veel mensen nog een onbekende wereld.

Toch maken veel leerlingen uit de regio gebruik van deze mooie vorm van onderwijs. De J.H. Donnerschool heeft de afgelopen jaren een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Vandaar dat er op zaterdag 16 maart een open dag voor het speciaal onderwijs  is, bedoeld voor (toekomstige) leerlingen in de basisschoolleeftijd, ouders/verzorgers en collega’s van het reguliere onderwijs.

Dit in combinatie met de Week van de Zorg in Jeugddorp De Glind. Niet alleen is de SO-locatie van de J.H. Donnerschool  open voor mensen die geïnteresseerd zijn in wat er achter de deuren van het speciaal onderwijs gebeurt, maar zijn er ook diverse gezinshuizen, vrije tijdsbesteding en horeca te bezoeken.

Tijdens de open dag kan er een kijkje genomen worden in de klassen. Bezoekers kunnen de individuele werkplekken zien en maken kennis met de visie en ontwikkeling van de school. Een school met veel structuur, die continu werkt aan een veilig klimaat voor kinderen. Een veilig pedagogisch en didactisch klimaat is van belang, omdat de leerlingen al veel hebben meegemaakt. De medewerkers zijn gespecialiseerd in het omgaan met gedrag, hechtingsproblematiek, traumaverwerking en aan autisme verwante problematieken.  Door te kijken naar wat iemand wel kan en af te stemmen op de leerling én vooral te benoemen wat wel goed gaat, kunnen kinderen tot groei komen!

Van 13:00 uur tot 14:00 uur krijgt ieder de kans om te zien en te ervaren hoe om te gaan met het gedrag van roofvogels. Tijdens een demonstratie ontmoet je namelijk prachtige vogels van dichtbij, je ziet hoe het is om met deze vogels te werken en af te stemmen op hoe een roofvogel zich gedraagt.

De open dag is op de J.H. Donnerschool, Schoonderbekerweg 45 in De Glind te bezoeken van 12.00 uur tot 15.00 uur. Iedereen is welkom, met speciale aandacht voor leerkrachten en intern begeleiders die in het regulier onderwijs werken. Voor meer informatie: www.donnerschool.nl.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden