Dermatoloog aan het werk in huisartspraktijk

Dermatoloog Peter Arnold aan het werk in een huisartspraktijk
Foto: Ede.nieuws.nl

Het afgelopen jaar onderzocht Peter Arnold, dermatoloog in Ziekenhuis Gelderse Vallei, niet alleen in het ziekenhuis patiënten maar ook in 3 huisartspraktijken. Hij onderzocht hen daar samen met de betreffende huisarts. Voordelen van deze werkwijze: de patiënt hoeft niet naar het ziekenhuis en de huisarts doet ervaring op met ‘verdachte huidafwijkingen’. Vanwege die voordelen wordt de proef vanaf januari 2019 uitgebreid naar andere huisartspraktijken.

In 2018 onderzocht dermatoloog Peter Arnold uit Ziekenhuis Gelderse Vallei, patiënten in 3 huisartspraktijken in Renkum en Heelsum, samen met de huisarts. Hij kwam daar om de week een middag langs en onderzocht patiënten met mogelijk (een voorstadium van) huidkanker.

Voordelen

Huisarts Hilde van der Poorte was lid van de projectgroep en vertelt: ‘Doel van deze andere manier van werken is patiënten goede zorg dichtbij huis te bieden. En huisartsen handvatten te geven om onderscheid te maken tussen huidafwijkingen die wel of niet behandeld moeten worden door de dermatoloog. Zo kunnen we onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis voorkomen.’

Positief voor patiënt, huisarts en specialist

De uitkomsten van de proef zijn besproken in de Stuurgroep Regionale Zorgagenda, een samenwerkingsverband tussen Menzis, Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Zorgbelang Gelderland. Hieruit kwam naar voren dat naast de huisarts en specialist ook de patiënten positief zijn over de uitkomsten. Menzis financiert de pilot en is ook positief over de 1e resultaten: met deze proef bekijken zowel de huisarts als de specialist de klacht. Kennis van de dermatoloog wordt gedeeld met de huisarts en de patiënt heeft het vertrouwen dat er goed naar zijn probleem is gekeken. Omdat patiënten eerder terecht kunnen bij hun huisarts dan bij de specialist weten zij sneller waar ze aan toe zijn. Bovendien zijn ze geen eigen risico kwijt.

 Vervolg in de regio

Vanaf januari 2019 gaan meerdere dermatologen van de vakgroep dermatologie van Ziekenhuis Gelderse Vallei voor een periode van 4 maanden, 1 keer per 2 weken een middag in verschillende huisartsenpraktijken meewerken om ook hier hun kennis over te brengen. Praktijken in Wageningen, Veenendaal en Ederveen hebben zich hiervoor reeds opgegeven.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden