Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad voor Charim

Zorggroep Charim
Foto: Ede.nieuws.nl

Op 12 juli is de Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad (VVAR) van Zorggroep Charim door bestuurder Henk Prins geïnstalleerd tijdens de oprichtingsvergadering.

Na een gedegen voorbereiding van ruim een jaar is op 12 juli de VVAR geïnstalleerd. De VVAR bestaat uit vijf leden. Zij zijn werkzaam als verzorgenden en verpleegkundigen binnen Charim. De Raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De VVAR heeft als missie om vanuit hun beroepshouding de organisatie mede vorm te geven, waarin verzorgenden en verpleegkundigen volgens professionele standaarden kwalitatief hoge zorg bieden. Henk Prins, voorzitter Raad van Bestuur: ‘Het is een zelfstandig functionerend adviesorgaan. De focus van de VVAR ligt op de positionering en professionele ontwikkeling van de zorgmedewerker, zodanig dat deze trots is op zijn vak en goed opgeleid is.

De VVAR adviseert daarom gevraagd en ongevraagd over vakinhoudelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen en daar ben ik heel blij mee!’

Charim heeft een ruim honderdjarige geschiedenis. In een ver verleden stichtten diaconieën van plaatselijke kerken en gemeenten ‘oudenliedenhuizen’. Sindsdien is er veel veranderd. De oudenliedenhuizen van weleer werden samengevoegd.

Er ontstonden verschillende zorgorganisaties die meegroeiden met hun tijd. In 2009 fuseerden zij tot een nieuwe, moderne organisatie: Zorggroep Charim. Wat gebleven is, is de basis van waaruit wordt gewerkt: het christelijk geloof.

Zorggroep

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden