Federatie Ondernemingskringen Valleiregio en VNO-NCW Midden erkennen economisch belang van Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Foto: Ede.nieuws.nl

Op 13 september 2017 hebben de FOV en VNO-NCW Midden een steunbetuiging ondertekend, waarin zij het nut en de noodzaak van de investeringsplannen van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Deze investeringen om het Park toekomstbestendig te maken, genereren een extra economische spin-off in de regio. Daarom steunen zij de opname van deze investeringsplannen in het Uitvoeringsprogramma van Regio FoodValley.

Economische betekenis
Het Nationale Park De Hoge Veluwe is van economische betekenis voor Regio FoodValley. Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe biedt werkgelegenheid aan 140 medewerkers (77 fte) en heeft een economische spin-off voor de regio van 70 miljoen euro en 1400 banen. Het Park met het daarin gelegen Kröller-Müller Museum, zorgt voor een aantrekkelijk woon- en werkklimaat en ondersteunt daarmee een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven.

Investeren levert extra spin off
Het Park heeft bovendien grote aantrekkingskracht op bezoekers uit binnen- en buitenland. Om het Park toekomstbestendig te maken en de concurrentiepositie als internationale dagattractie te versterken moet Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe de komende jaren flink investeren in ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit. Deze investeringsplannen genereren een extra economische spin-off in de regio van 6 miljoen euro en ca 65 à 100 fte. Met deze steunbetuiging bevestigen de leden van het FOV-bestuur en VNO-NCW zich naar vermogen in te willen zetten om realisatie van deze plannen te bevorderen.

Stichting zonder winstoogmerk
Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste aaneengesloten actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. Het Park is 5400 hectare groot en kent een afwisselend landschap met een hoge biodiversiteit. Samen met het, binnen de omrastering gelegen, Kröller-Müller Museum trekt het Park jaarlijks tussen de 500.000 en 600.000 betalende bezoekers. Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe is in 1935 opgericht om het erfgoed van het echtpaar Kröller-Müller te behouden. De Stichting heeft een ANBI status, werkt zonder winstoogmerk en slaagt erin om de exploitatie van het Park grotendeels te dekken uit de inkomsten van bezoek.

 De investeringsplannen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe voor de komende periode betreffen:

 1. De bouw van een nieuw onderkomen voor bezoekers vormt de eerste stap. In dit duurzame gebouw komen een informatiecentrum voor bezoekers, educatieve (flexibele) ruimtes voor o.a. schoolklassen, een Parkrestaurant en een Parkwinkel. In dit project wordt de (landschappelijke en infrastructurele) inpassing in de directe omgeving meegenomen (fiets-, wandel-, parkeer- en recreatieve voorzieningen).
 2. Met zijn plein van klinkers, de enorme fietsenstalling en parkeerplaats die het zicht op de natuur belemmeren, contrasteert het ‘Hart’ van het Park op dit moment sterk met zijn omgeving; bos, heide en stuifzand. Daarom wordt ook de vormgeving van het ‘Hart’ aangepakt. De parkeerplaats en fietsenstalling verdwijnen uit het zicht en het ‘stadse’ plein wordt omgevormd tot een welkome ‘open plek in het bos’.
 3. Om de groei van het aantal bezoekers te kunnen opvangen en de kwaliteit van doorstroming bij de drie entrees te verbeteren, is herinrichting van de entrees gewenst.
 4. Doordat het Bezoekerscentrum en de Parkwinkel verhuizen naar het nieuwe Landhuis, ontstaat er in het Museonder ruimte voor uitbreiding en vernieuwing van de expositie. Het thema is bodem & ondergrond. Het Museonder (ondergronds natuurmuseum) blijft op dezelfde plek, maar wordt grondig verbouwd en uitgebreid met de oppervlakte van de Parkwinkel.

Regio FoodValley is het samenwerkingsverband van de acht gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen) in de Valleiregio. De Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV) is de samenwerking van acht bedrijvenkringen uit de regio. Dit zijn:

 • Barneveldse Industriële Kring (BIK)
 • Wagenings Ondernemers Contact (WOC)
 • Bedrijvenkring Veenendaal (BKV)
 • Edes Bedrijfs Contact (EBC)
 • Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk (BHN)
 • Bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg (BSW)
 • Bedrijvenkring Rhenen
 • Ondernemersvereniging Renswoude

Vertegenwoordigers van deze bedrijvenkringen en VNO-NCW Midden vormen samen het FOV-bestuur.

www.hogeveluwe.nl

www.fovweb.nl

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden