Raadsvragen VVD Ede over Otterlose bos

Foto VVD Ede
Foto: Ede.nieuws.nl

De VVD Ede is van mening dat de vrij toegankelijke natuur die Otterlo omringt van essentieel belang is voor de gehele toeristische sector in en om Otterlo en voor de inwoners van Otterlo. VVD Ede vindt dat de natuur grenzend aan het dorp altijd gegarandeerd openbaar toegankelijk moet blijven. Voor de VVD Ede is het onbegrijpelijk dat de gemeente Ede naast de 6 hectare, niet ook de 17 hectare direct koopt van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Dat is de enige echte garantie dat deze grond altijd openbaar toegankelijk blijft. Otterlo staat al rondom in de hekken.

Schriftelijke raadsvragen van mevrouw H. Veltman en de heer E. van Milligen, fractie VVD Ede, ingevolge artikel 43 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Verzoek is deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, in ieder geval voordat het college onomkeerbare besluiten neemt cq toestaat over deze kwestie.

Op woensdag 26 april 2017 stuurde het college van B&W een nieuwsbrief aan Otterlo’s belang. De gemeenteraad kreeg hiervan een afschrift. Met deze nieuwsbrief wordt Otterlo’s belang ‘bijgepraat’ over de ontwikkelingen in Otterlo.

Eén van de onderwerpen in de nieuwsbrief is de verkoop van gronden van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Dit betreft gronden grenzend aan Otterlo. Het college schrijft:

  1. Verkoop gronden Nationaal Park De Hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft de gemeente laten weten dat het de gronden die buiten de rasters liggen, graag wil verkopen. De gemeente gaat het stuifduin en de omliggende stukken grond kopen, samen 6 ha. Dat sluit goed aan op het beheer van de gemeentelijke gronden. Het overgebleven deel, 17 ha, wil het park verkopen aan Droompark De Zanding. De gemeente en Droompark De Zanding hebben afgesproken dat ook deze gronden openbaar toegankelijk blijven.

De VVD Ede is van mening dat de vrij toegankelijke natuur die Otterlo omringt van essentieel belang is voor de gehele toeristische sector in en om Otterlo en voor de inwoners van Otterlo. VVD Ede vindt dat de natuur grenzend aan het dorp altijd gegarandeerd openbaar toegankelijk moet blijven. Voor de VVD Ede is het onbegrijpelijk dat de gemeente Ede naast de 6 hectare, niet ook de 17 hectare direct koopt van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Dat is de enige echte garantie dat deze grond altijd openbaar toegankelijk blijft. Otterlo staat al rondom in de hekken.

In de afgelopen jaren heeft Otterlo met lede ogen aan moeten zien dat Het Nationale Park De Hoge Veluwe een stuk van het Otterlose bos bij het park heeft ‘getrokken’ en de hekken van het park zijn opgeschoven richting het dorp. Over dit stuk grond, dat weliswaar formeel eigendom was van het park, was oorspronkelijk ook afgesproken dat het openbaar toegankelijk zou blijven. Toch is het park deze afspraak na verloop van jaren niet nagekomen. Verweer van onze gemeente tot aan de hoogste rechter heeft niet mogen baten.

Nu lezen we in de nieuwsbrief dat De Hoge Veluwe van plan is 17 hectare grond te verkopen aan Droompark De Zanding, het vakantiepark dat grenst aan het gebied in kwestie. De aankoop door Droompark De Zanding is voor hen uiteraard strategisch – anders zouden ze geen interesse hebben getoond. ‘Eens zal dit stuk natuur wel bij Droompark De Zanding worden getrokken’, moet hun gedachte geweest zijn. En in de praktijk is dit in de voorgaande jaren ook gebleken.

De VVD Ede begrijpt ook dat de inwoners van het dorp tot op heden niet of nauwelijks betrokken zijn geweest bij deze ontwikkeling. In de wandelgangen verneemt de VVD Ede veel weerstand tegen het plan. Navraag bij Otterlo’s belang leerde VVD Ede dat met Otterlo’s belang eenmaal overleg is geweest. Otterlo’s belang heeft tijdens dit overleg aangegeven ertegen te zijn als de gronden in handen komen van Droompark De Zanding, omdat de ervaring leert dat de openbare toegankelijkheid niet te garanderen is. Tijdens dit overleg is bovendien over een andere omvang van het gebied gesproken: 14 hectare in totaal. De nieuwsbrief spreekt over 23 hectare in totaal.

De VVD Ede heeft de volgende vragen:

  1. Wil het college alsnog deze gronden aankopen onder gelijke voorwaarden als de voorgenomen verkoop aan Droompark De Zanding?
  2. We gaan ervan uit dat deze vraag met ja beantwoord wordt. Maar als dit niet het geval is vragen we het college uitgebreid te beargumenteren waarom niet.
  3. De verkoop van deze grond is een onderwerp dat vele Otterloërs en recreatie-ondernemers uit Otterlo aangaat. Zij zijn niet ‘aan de voorkant’ betrokken. Hoe gaat de gemeente hen alsnog betrekken en met hen in overleg? Hoe kan dit overleg gestalte krijgen alvorens het college onomkeerbare besluiten neemt cq toestaat?
  4. Van Milligen en H. Veltman.

VVD Ede

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden