Raadvragen over leefbaarheid Klinkenbergerweg

Foto: Ede.nieuws.nl

De verkeersdrukte op de Stationsweg zal in de toekomst afnemen zodra de Parklaan en het ov-kruispunt gereed zijn. De Stationsweg wordt immers fietsstraat.  

Dit scenario heeft voor de bewoners van de Klinkerbergerweg de nodige ongerustheid en zorgen geleid. De bewoners verwachten dat de verkeersdrukte op deze weg absoluut niet minder wordt, maar dat dit zelfs een toename van het zwaardere verkeer tot gevolg heeft.

Herhaaldelijk hebben betrokken omwonenden, verenigd in de Werkgroep Leefbaarheid Klinkenbergerweg vanaf januari geprobeerd hierover met de wethouder in gesprek te gaan, maar tot nu toe heeft de werkgroep geen enkele reactie mogen ontvangen.

De bewoners aan de Klinkenbergerweg voelen zich niet gehoord en niet gesteund.  Het participatietraject is naar hun mening veel te laat gestart. Er zou slechts 1 alternatief bespreekbaar zijn. Een voldongen feit: er is al besloten zonder dat onderzoek gedaan is naar de gevolgen van de nieuwe verkeersinfrastructuur, ofwel de impact op de doorstroming in het gehele gebied.

Naar aanleiding hiervan hebben Fractie EdeNu en Fractie Wijnsouw aan het college een aantal raadsvragen gesteld.

Zij nemen het op voor de werkgroep en met de raadsvragen proberen zij van het college antwoorden te krijgen op de vragen over de leefbaarheid van de Klinkenbergerweg.

De belangrijkste punten zijn:

*De toename van het (zware) verkeer Klinkenbergerweg

*De inspraakmogelijkheden en de impact op de omliggende/kruisende routes.

Fractie EdeNu en Fractie Wijnsouw hopen binnen de gestelde termijn van 30 dagen antwoorden te krijgen.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden