Boring naar aardwarmte in Ede. SGP wil risico-inventarisatie

Foto: Veldhuizen Energie

EDE – MPD Groene Energie heeft een opsporingsvergunning gekregen van het Ministerie van Economische zaken. De locaties van deze proefboringen worden in samenspraak met de gemeente bepaald. MPD Groene Energie heeft een aantal dochterbedrijven opgericht om lokaal de energietransitie in de gemeentes te versnellen.

Het Warmtebedrijf Ede kreeg na een traject van bijna twee jaar de opsporingsvergunning om op 40 km2 op drie locaties proefboringen naar aardwarmte te verrichten. Uit verschillende vooronderzoeken bleek dat er aardwarmtebronnen onder Ede liggen. Als de boringen een goed resultaat hebben, komt dat ten goede aan het Slim Groen Warmtenet.

Slim Groen Warmtenet

De ontwikkeling van het Slim Groen Warmtenet in de afgelopen jaren maakt het mogelijk om innovaties als aardwarmte te gaan benutten. Nu het warmtenet een groot aantal afnemers heeft en een gesloten warmterotonde vormt, is het mogelijk om warmtebronnen zoals aardwarmte makkelijk aan- en los te koppelen. Er wordt nooit méér warmte gewonnen dan dat er nodig is. Zo vindt er een efficiënte en vraag gestuurde warmtelevering plaats.

SGP wil risico-inventarisatie

Alleen de SGP’ers Arnold Versteeg en Gerrit Flier uit Ede zijn niet zo zeker van de zaak en willen voordat de boringen gaan beginnen eerst een risico-onderzoek doen naar mogelijkheden van aardbevingen en grondwaterverontreiniging. Ze hebben daarom een brief geschreven naar B&W van Ede met de vraag waar gaat er naar aardwarmte geboord worden en of er rekening is gehouden met de nadelen. ‘Veel risico’s bij het boren naar geothermie zijn vergelijkbaar met die in de olie- en gassector.’ En wil de partij daarom een risico-inventarisatie zien van B&W van Ede.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden