Miljoenensubsidie voor belangrijk onderzoek zonnepark Nergena

Zonnepark-Nergena-visualisatie
Foto: Zonnepark-Nergena-visualisatie

Zonnepark Nergena wordt de basis van belangrijk landelijk onderzoek naar zonnevelden, bodemkwaliteit en biodiversiteit. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt 3,6 miljoen euro subsidie beschikbaar aan een samenwerkingsverband van LC Energy, TNO, Wageningen University & Research, Eelerwoude en SolarCentury.

Het consortium gaat onderzoek doen naar het effect van zonneparken op de bodemkwaliteit en biodiversiteit. Nergena is het eerste testzonnepark binnen het project SolarEcoPlus. ‘We zijn blij met de verleende subsidie voor ons project. De ecologische consequenties van een zonnepark zijn op dit moment onbekend’, zegt Friso Huizinga van LC Energy. ‘Dat maakt het nemen van een beslissing over de komst van een park lastig voor gemeentes en vertraagt daarmee de energietransitie. Daarom is het heel belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan.’

Ruimte tussen panelen

Uit recent onderzoek uit Duitsland blijkt dat er positieve effecten zijn op biodiversiteit en bodemkwaliteit als er ruimte tussen de panelen blijft. In een standaard zonnepark zou dit echter leiden tot hoge kosten. Met technologisch innovatieve bifacial zonnepanelen levert een grotere afstand tussen panelen juist meer op omdat ook de achterkant van de panelen licht omzet in stroom. In het onderzoek SolarEcoPlus worden de panelen op vier verschillende manieren gepositioneerd: zuid, oost-west, verticaal, en zonvolgend, om te bepalen wat de relatie is tussen effecten op de bodemkwaliteit, biodiversiteit en de stroomopbrengst. Hierdoor is het mogelijk om op basis van kwantitatieve gegevens eco-positieve zonneparken te ontwerpen.

Ecologische impact

Voor Nederland is het testen van zonnepanelen in verticale opstelling en met een zonvolgend systeem in deze toepassing een primeur. Wageningen Research heeft een meetprotocol opgesteld om de ecologische impact te monitoren en te vergelijken met een nulmeting. Daarbij zal zowel biodiversiteit boven de grond – flora, vogels en insecten – als ondergronds worden gemeten. Ook de bodemvruchtbaarheid en koolstofopslag in de bodem zijn onderwerp van studie. Het project wil ook een significante bijdrage leveren aan de financierbaarheid van bifacial systemen. Tot nu toe blijkt dat nog een barrière te zijn voor de marktintroductie van deze veelbelovende technologie. Een belangrijke uitdaging is hierin om voldoende zekerheid te krijgen over de extra opbrengsten van de achterzijde van deze panelen.

Nationaal belang

De resultaten die volgen uit het onderzoek worden publiek toegankelijk en kunnen daarmee een directe bijdrage leveren aan beleidsontwikkeling voor toekomstige zonneparken. Over de invloed van zonneparken op biodiversiteit is nog weinig bekend. Daarom is het van groot, nationaal belang daar onderzoek naar te doen. Het onderzoek op Nergena kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Het zonnepark is gesitueerd op grond van Wageningen University en daarmee de ideale locatie om onderzoek te doen en onderwijs te verzorgen. Bovendien fungeert Nergena, gezien de ligging, als visitekaartje voor het onderzoek van Wageningen University & Research. De gemeenteraad van Ede neemt binnenkort een beslissing over de komst van Nergena.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden