Belangrijk onderzoek naar zonneparken en natuur in Ede

Zonnepark-Nergena-visualisatie
Foto: Zonnepark-Nergena-visualisatie

De gemeenteraad van Ede stemde op 21 januari in met de komst van zonnepark Nergena in Ede op een terrein van Wageningen University. Het park levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de energiebehoefte van de gemeente, er gaat ook essentieel onderzoek plaatsvinden naar effecten van zonneparken op de natuur.

Onderzoek

Bij Nergena zal Wageningen University, samen met TNO, onderzoek doen naar flora, fauna, zoogdieren, insecten en bodemkwaliteit. Het onderzoek begint met een nulmeting. Er komen verschillende testopstellingen van zonnepanelen, waaronder bifacial panelen die goed effect lijken te hebben op de bodemkwaliteit, en verschillende grasvegetaties. Door permanent te monitoren wat er gebeurt met de natuur, is het mogelijk te bepalen op welke manier zonneparken het best kunnen worden ingericht. Dit onderzoek is van landelijk belang. Nu er in Nederland steeds meer zonneparken komen, is het essentieel om te weten wat de ecologische effecten van een zonnepark zijn. De analyses en reportages van de onderzoeken die bij Nergena worden uitgevoerd, worden openbaar en komen beschikbaar voor iedereen.

Biodiversiteit

De plek waar Nergena komt, in het binnenveld, is op dit moment begroeid met Engels raaigras. Een ondergrond waar weinig leven is en die ook niet geschikt is voor akkerbouw. Er wordt straks een kruidenrijk grasmengel ingezaaid. Vervolgens krijgt de natuur rust. Dat is heel goed voor de biodiversiteit. In Engeland, waar zonneparken al langer bestaan, zie je dat het toevluchtsoorden worden voor wilde planten, insecten en dieren. Door de zonnepanelen is er zowel zon als schaduw op een zonnepark. Dat geeft ruimte voor veel verschillende soorten planten om te groeien.

Levend archief

Nergena wordt een project van het Levend Archief, een stichting die zich inzet voor het behoud van de verscheidenheid aan planten. Op dit moment wordt een groot aantal soorten in hun voortbestaan bedreigd. Bij Nergena worden deze soorten ingezaaid en krijgen ze de kans weer op te bloeien.

Wandelgebied

Ook wandelaars komen aan hun trekken bij Nergena. Belangrijke historische lijnen komen terug in het ontwerp van het zonnepark. Het voormalig landgoed Nergena wordt zichtbaar. Het klompenpad wordt verlengd voor wandelaars. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de bodem, grondwaterstand en de natuurlijke beplanting. Er komt ook natuur bij. LC Energy plant heggen, bomen en struiken rondom het zonnepark om het uitzicht groen te houden. Op en rondom de locatie komen een struweel, eikenlaan, elzensingel, houthakbos en knotelzen.

 

Naar verwachting neemt de Edese gemeenteraad in mei een definitieve beslissing over de komst van Nergena.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden