B&W Ede hebben omwonenden daklozen-units Sociaal Pension kazerneterrein bewust buitenspel gezet

B&W van Ede hebben omwonenden bij daklozen-units Sociaal Pension op het kazerneterrein bewust buitenspel gezet

Bewoners in de omgeving van de nieuw gecreëerde opvang van een tiental Edese daklozen in 5 woonunits bij het Sociaal Pension op het kazerneterrein nabij de Eikenlaan in Ede hebben ernstige bezwaren tegen de gevolgde procedure van het college van B&W Ede.

Bij de omwonenden leeft sterk het idee dat het college een zeer snel besluit heeft genomen en bewust geen inspraak heeft gewild i.v.m. mogelijke weerstand van de omwonenden. Het is bizar dat zo’n unit grenst binnen 20 meter van huizen in een nieuwe kinderrijke woonwijk.

Arend Maat en Jeroen de Haas: “We zijn op geen enkele manier betrokken bij de besluitvorming over de opvang van deze groep daklozen, waarmee de gemeente Ede al vele jaren te maken heeft.

Op 3 december jl. hebben we een brief van B&W in de bus gekregen met in het kort de mededeling dat bij wijze van pilot voor de Kerst verblijfseenheden voor circa 10 daklozen op het terrein van het Sociaal Pension geplaatst zullen worden. En verder dat deze eenheden blijven staan voor een periode van maximaal 2 jaar maar dan voor opvang voor de cliënten van het Sociaal Pension tijdens de renovatie van hun verblijf”.

Jeroen: “Het is ongehoord dat we bij zo’n belangrijke gebeurtenis niet betrokken zijn. Temeer omdat deze groep – het gaat om een groep daklozen die naar ons is meegedeeld helemaal geen hulp wil, inbraken pleegt, spuiten achterlaat en diefstallen pleegt – geplaatst wordt in een volledig nieuwe woonwijk met jonge kinderen. Ik heb nog een bezwaarbrief ingediend, maar het eerste wat ambtenaren zeiden was dat tegen het besluit geen bezwaar mogelijk is!”

Begrip voor een oplossing voor deze groep daklozen

Arend: ”Natuurlijk snappen we dat er een oplossing moet komen voor deze groep daklozen en dat B&W dat graag wil. Wat we niet snappen is dat B&W zich nu ineens bekommert om deze groep, de problematiek speelt immers al vele jaren, en in no time woonunits plaatst. Waarom hebben we niet mee mogen en kunnen denken? Wellicht hadden we dan betere oplossingen kunnen bedenken. Kennelijk waren er andere oplossingen, maar zijn die afgeketst, maar waarom dan? In deze tijd van participatie, die in dit geval zelfs vastgelegd is in de Omgevingswet, is hier volgens ons sprake van een op zijn minst vreemde gang van zaken”.

Een ander punt dat zij aandragen is dat de omgevingsvergunning die nodig was voor de plaatsing van de units ook niet is besproken met de omwonenden. Sterker nog: op 16 december is de omgevingsvergunning aangevraagd door de Gemeente, op 17 december is de vergunning verleend door Omgevingsdienst De Vallei, die werkt in opdracht van o.a. de Gemeente Ede, en op 16 december is al begonnen met de werkzaamheden voor het plaatsen van de units. Nogal merkwaardig, niet?”

Jeroen: ”Kort gezegd, we voelen ons als direct betrokken inwoners van Ede absoluut niet serieus genomen door het college van B&W. B&W had een probleem, en verzaakt bewust ook onze kant van de zaak te betrekken in de besluitvorming. We bezinnen ons zeker nog op verdere mogelijke stappen.”

Geen journalist gewenst op de locatie

Naar aanleiding van bovenstaande melding aan [email protected] is een journalist van de redactie van Ede.nieuws.nl op de locatie gaan kijken. Er stond geen verboden toegang op het hek en de poort was open. Hij ging naar binnen en kon de woonunits zien op het terrein wat met zwart-plastiek beklede hekken was afgezet. Wel verdacht zo’n afscherming en een aftakeling van de buurt. Hij meldde zich bij de bewaking. De journalist legitimeerde zich met een Nationale NVJ pas. Echter op de vraag om informatie over deze nieuwe noodopvang en of er foto’s gemaakt mochten worden. Was het antwoord dat de journalist vertrekken moest. De journalist bleef omdat hij zich gehinderd voelde in zijn werk. Het leek een verdachte situatie. De bewaking belde daarop de politie, die na 15 minuten ter plaatse was. Fijn dat de politie er zo snel was en dat er gemeld kon worden dat het een verdachte situatie is bij een Sociaal Pension.  Er is geen proces verbaal opgemaakt. De politie maakte er wel een melding van.

Wat de instructie is van de bewakers dat is niet duidelijk, echter is er kennelijk wel wat te verbergen en lijkt de omgevingswetgeving geschonden. Een bebouwing op een stuk grond mag maar een bepaald aantal procenten zijn. En wat de opvang betreft staat deze zeker te dicht bij woonhuizen met gezinnen met kinderen. Het lijkt er op dat deze beslissing met een Kerst-gevoel is genomen en dat de plaatselijke politiek heeft zitten te slapen en zo de bewoners rondom deze nieuwe opvang ernstig benadeeld heeft. Of de raadsleden zijn door de wethouder niet goed geïnformeerd over de gevolgen van het besluit.

Inwoners krijgen normaal ook de gelegenheid thematisch in gesprek te gaan over de Omgevingsvisie. Hiermee bereikt de gemeente een andere groep, niet vanuit geografisch binding, maar vanuit affiniteit, verbondenheid en met een thema zoals opvang daklozen.

Navraag bij de wethouder

Na het gebeuren op het opvangterrein heeft de redactie van Ede.nieuws.nl een reactie gevraagd bij de verantwoordelijke wethouder Lex Hoefsloot.

De reactie is afkomstig  van Frank Bongers, de woordvoerder van wethouder Lex Hoefsloot. 

Eind vorig jaar hebben verschillende partijen in de gemeenteraad meerdere malen opgeroepen om een oplossing te realiseren voor de opvang van daklozen die in de Edese bossen leven. Met het oog op de naderende winter moest nog voor de kerst een voorziening voor deze buitenslapers worden gerealiseerd. Op termijn is het de bedoeling dat er voor de zogenaamde buitenslapers opvang beschikbaar komt in het sociaal pension. Daarom is ervoor gekozen de tijdelijke opvang daar vast te plaatsen. Dat was ook mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. Daarnaast was het een geschikte locatie omdat de buitenslapers zich met name in de buurt van de voormalige kazerneterreinen ophielden en daar ook overlast veroorzaakten. Bij deze oplossing is de verwachting dat juist de overlast uit het verleden (afval, vernielingen en overlast) in de omgeving van de kazerneterreinen zal afnemen. Omdat het wel gaat om problematische mensen, is er ook permanent bewaking aanwezig. Het college heeft gekeken hoe deze groep alvast via een tijdelijke voorziening kon worden gehuisvest in het sociaal pension.  Een belangrijk kader daarbij was dat de overlast voor de omgeving zo klein mogelijk moest zijn.

De gemeente heeft bewust gekozen voor deze pilot, zodat ook nog gekeken kan worden of dit inderdaad een oplossing is die werkt binnen de randvoorwaarde van permanente bewaking. Wij begrijpen het gevoel van de bewoners dat zij zich niet betrokken voelden bij de besluitvorming. De spoedprocedure die is gevolgd laat namelijk geen ruimte over voor overleg. De bewoners hebben natuurlijk het recht om bezwaar aan te tekenen. Daar hebben ze ook gebruik van gemaakt. De ingediende bezwaren worden op de gebruikelijke wijze beoordeeld en behandeld.

Redactie

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden