Boerderij Boekelo in Bennekom start met notenplantage

Foto: Jacob Haalstra

Boerderij Boekelo start met notenplantage  

Wie langs boerderij Boekelo aan de Achterstraat in Bennekom rijdt ziet dat er in het weiland voor de boerderij rijen bomen zijn neergezet. Sinds kort staat er ook een bord dat aangeeft dat het om een notenplantage gaat. Walnotenbomen en een rij hazelnoten volgens van de Broek, de eigenaar van de boerderij.  Hij vervolgt zijn verhaal dat op oude kaarten van omstreeks 1550 te zien is dat er bij de boerderij een boomgaard aanwezig was. Wat voor bomen dit geweest zijn is niet bekend maar wij hebben gekozen voor een notenplantage omdat we hier enthousiast over zijn. Op onze ander bedrijfslocatie hadden we al een aantal hazelnotenbomen staan en we wilden deze ook graag bij Boekelo. Op deze locatie hebben we ook gekozen voor walnotenbomen. Mogelijk gaan we het andere perceel ook nog inplanten.

Dorpsgenoot Jacob Haalstra, ‘die ondernemers begeleid bij het inpassen van notenteelt in hun bedrijf, legt uit dat notenteelt erg goed pas in een nieuwe vorm van landbouw. In Nederland kennen we de professionele teelt van noten niet maar deze is erg in opkomst. Er is een namelijk een toenemende vraag naar plantaardig eiwit als alternatief voor vlees. Verder zijn de bomen erg goed voor het milieu. Ze leggen CO2 en fijnstof vast, ze zorgen voor een goede waterhuishouding en koelen de aarde. Daarnaast hebben bomen ook een landschappelijke waarde die prima in deze omgeving past en ze zorgen voor meer biodiversiteit’, legt Jacob uit.

Walnotenbomen zijn daarnaast erg duurzaam. Naast de noten kun je ook het hout, de bladeren, de bolsters en de doppen gebruiken in diverse toepassingen. De vrucht zelf kun je eten in natte of droge vorm of je perst er olie van. Maar ook naar nieuwe toepassingen als notenmeel om mee te bakken zou gekeken kunnen worden.

Bij van de Broek zijn zogenaamde cultivars, veredelde notenbomen geplant. Als ondernemer wil je dat de geplante bomen ook de noten voortbrengen die uniek zijn voor deze bomen licht Jacob toe. Als je namelijk willekeurige noten in de grond zou stoppen weet je niet wat voor boom je krijgt, of ze noten geven en hoe de noot er uit ziet en smaakt. Bij dit bedrijf is gekozen voor een viertal walnotensoorten en een drietal hazelnoten. Verschillende soorten zijn nodig voor een goede bestuiving en het spreiden van risico’s als bijvoorbeeld vorstschade en ziekten. Daarnaast heeft iedere noot zijn specifieke smaak waardoor consumenten ook kunnen kiezen. Van deze soorten is  bekend dat ze het in het Nederlandse klimaat redelijk goed doen, zegt Jacob.

De bomen moeten nog wel wat jaren groeien om tot maximale productie te komen maar dan hebben we wal- en hazelnoten als eigen Bennekoms streekproduct aldus van de Broek. Import uit Californië en China is dan niet meer nodig. Jacob hoopt dat meer ondernemers de keuze maken voor notenteelt. In veel bedrijfsvormen is het prima toe te passen zoals in de uitloop bij kippen, als strokenteelt of volgronds. Ook hebben we doorgerekend dat het rendement goed is en de teelt relatief weinig arbeid vraagt in vergelijking met andere bedrijfstakken. Daarnaast merken we ook belangstelling bij gemeenten die iets willen met voedsel in de stad, ondernemers met plannen voor voedselbossen of landgoedeigenaren die op zoek zijn naar alternatieven. Jacob sluit af met de opmerking dat hij hoopt dat de overheid ondernemers die de keuze maken voor notenteelt hierin ook ondersteunen. Ook komen we graag in contact met bedrijven die hun CO2 uitstoot willen compenseren met de aanplant van notenbomen bij agrarisch ondernemers. Waarom dit doen in het buitenland terwijl dit dichterbij ook mogelijk is?

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden