RICHTLIJNEN VOOR AANGIFTE DIEREXTREMISTEN

Zo zou het moeten zijn!
Foto: Pixabay

LTO Nederland, politie en politiek roepen boeren op met hulp van deze richtlijnen altijd aangifte te doen indien deze situatie zich voordoet.

LTO Nederland heeft samen met het team Contra Terrorisme, Extremisme & Radicalisering van de Nationale Politie onderstaande richtlijnen voor de aangifte van dierextremisten opgesteld.

Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland: “LTO Nederland pakt in samenwerking met POV dierextremisme aan. We staan in nauw contact met de Nationale Politie, ministeries en politici. En we ondersteunen boeren die het slachtoffer zijn van extremisten. Helaas zal niet elke aangifte tot het gewenste resultaat leiden. Maar het probleem zichtbaar maken, is een cruciale eerste stap. Doe aangifte want zo kan het namelijk niet langer.” Boeren die te maken hebben met bedreigingen, intimidatie en inbraken blijken vaak geen aangifte te doen uit angst niet serieus genomen te worden.

Politiek 
Naar aanleiding van berichtgeving van LTO Nederland en het actualiteitenprogramma EenVandaag over aanhoudende bedreigingen en inbraken bij konijnenhouders, is er ook vanuit de Tweede Kamer aandacht voor dit onderwerp. Helma Lodders (VVD) diende schriftelijke vragen in en op initiatief van Jaco Geurts (CDA) vond een constructief gesprek plaats tussen getroffen veehouders en minister Grapperhaus.

Hulp bij aangifte 
In samenwerking het team Contra Terrorisme, Extremisme & Radicalisering van de Nationale Politie heeft LTO Nederland onderstaande richtlijnen voor boeren die te maken hebben met dierextremisten opgesteld.

Doe aangifte of melding bij de politie van ieder voorval bij het bedrijf in geval van een ongeoorloofd (nachtelijk) bezoek in het bedrijf, en/of het signaleren van onbekende personen die belangstelling hebben voor het bedrijf en onbekende voertuigen die bij het bedrijf worden gesignaleerd.

Doe dit ook wanneer geconstateerd wordt dat er undercover opnamen in het bedrijf zijn gemaakt; mocht er opnameapparatuur zijn ontdekt laat dit onberoerd en laat dit aan de politie over die langskomt.

Doe dit ook bij bedreigingen die telefonisch, per post of digitaal, of met graffiti of posters gedaan worden.

Vermeld bij de aangifte indien mogelijk de economische schade en de schade in kader van dierenwelzijn en hygiëne(protocollen) van het ongeoorloofd betreden van het bedrijf.

Geef bij de aangifte of melding aan, dat op het proces-verbaal of melding de CTER* code wordt toegevoegd. CTER staat voor: team Contra Terrorisme, Extremisme & Radicalisering van de Nationale Politie.

 

*Het is van belang dat de CTER projectcode bij de aangifte wordt vermeld. De desbetreffende politie-eenheid weet dan wat haar te doen staat. Geef bij de aangifte ook aan wat de economische schade en schade in termen van dierenwelzijn en hygiëne(protocollen) is van het ongeoorloofd betreden van het bedrijf.

Bedreiging en intimidatie
De afgelopen jaren lieten dierenextremisten regelmatig van zich horen, bijvoorbeeld met demonstraties bij veehouderijen, inbraken in schuren, doodskaarten sturen naar boerenfamilies, naam en toenaam noemen van boeren op social media, lasterteksten aanbrengen met graffiti, plakken van posters met foto’s van boeren en stickers plakken met lasterteksten op vlees in supermarkten.

 

 

 LTO Nederland 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden